Go to Top

FACIT marts 2019

I FACIT marts 2019 kan du læse om:

Ejendomsskatter
Indefrysning af grundskyld
Forfatter: Ebbe Melchior, adm. direktør, cand. jur.

Revision eller ej?
Er det en debat om ny vin på gamle flasker?
Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor

Rette indkomstmodtager
Risiko for trippelbeskatning: Hvem har tjent pengene?
Forfatter: Oyvind Hansen, Senior Tax Manager, cand. jur.

Årsregnskabsloven er ændret - igen!
- men meget er fortsat ved det gamle
Forfatter: Thomas Bjerrehus, udviklingschef

Intro til FACIT marts 2019 - Skattestop på kredit?

Skatterne stiger. Mange vil sikkert mene, at det ikke er nogen nyhed, men faktisk så har flere typer af skatter gennem en årrække været for nedadgående. Men når vi taler om grundskyld, så stiger skatten altså - og det er ikke fake news. Det reelt nye er, at vi ikke skal betale skatten - i hvert fald ikke lige nu.

FACIT marts 2019

Hvorfor i alverden sættes skatterne så op, hvis de ikke kommer i statskassen og bliver til sundhed, børne- og ældrepleje eller nye motorveje? Det skal man nok være politiker for at forstå, men det er selvfølgelig en kendsgerning, at vi om nogle år bliver afkrævet vores gæld til fællesskabet. Så må vi da håbe, at den i fremtiden ansvarlige afdeling for gældsinddrivelse har fået styr på procedurerne...

Det er også lidt vanskeligt at se reglerne som en naturlig følge af det politiske ønske om regelforenkling, og selv om skatten ikke skal betales (nu), er der vel heller ikke tale om et egentligt skattestop. Der er så meget, at vi revisorer ikke forstår.

Hvem tjener pengene?

En ting er imidlertid sikkert. Der skal betales skat - af det meste, faktisk. Således betaler vi også skat af den arbejdsindkomst, vi har. Det burde være til at finde ud af, hvad vi har tjent, og hvad skatten løber op i, men så er der alligevel en stibe spørgsmål, der presser sig på, f.eks.:

Er det en lønindkomst, eller et honorar?
Hvilke omkostninger kan trækkes fra?
Og kan omkostningerne overhovedet trækkes fra?
Og hvem er det i grunden, der har tjent pengene?

Man kunne fristes til at tro, at i hvert fald det sidste spørgsmål er let at besvare, men det er det slet ikke. For drives en virksomhed i selskabsform, vil de fleste vel forvente, at virksomheden har krav på indtægterne, også selv om der er leveret tjenesteydelser, der i sagens natur som oftest er udført af et menneske. Selv i disse robottider. Som belønning for den personlige indsats vil "mennesket" være på lønningslisten i selskabet.

Sådan kan det imidlertid ikke altid skrues sammen - mener skattevæsenet. De har naturligvis belæg for synspunktet ved bestemmelser i lovgivningen og domspraksis, men ikke desto mindre kan det være vanskeligt at gennemskue, hvornår en indtægt ikke kan indtægtsføres og beskattes i et selskab, men skal beskattes som personlig indkomst hos den, der har udført ydelsen.

En skat på over 100%

I øjeblikket har skattestyrelsen særlig meget fokus på denne problemstilling, og desværre kan en forkert fortolkning fra skatteyders side ikke altid repareres. Det betyder, at en indkomst i sidste ende - og værste fald - kan blive beskattet op til tre gange, hvilket giver en samlet beskatning på over 100%. Så er det altså smartere at blive liggende på sofaen eller smutte ud på golfbanen. Der er virkelig god grund til at være opmærksom på dette emne.

Når der så er styr på, hvor indtægter og omkostninger hører hjemme, skal der udarbejdes en årsrapport, der redegør for det seneste års økonomiske transaktioner og tingenes tilstand på balancedagen.

Du kan læse hele FACIT marts 2019 ved at klikke her