Brexit – Storbritaniens Europa-exit

Den danske regering har for nylig præsenteret en handlingsplan med 14 tiltag. Disse kan hjælpe små- og mellemstore virksomheder i tilfælde af et aftaleløst Brexit. Her kan du få et overblik over, hvordan overgangen og en fremtid uden Storbritanien i Europa kan ske så gnidningsfrit som muligt.


22. januar 2020
Udland

Brexit – Storbritaniens Europa-exit

Brexit er betegnelsen for Storbritaniens udtræden af EU (Den Europæiske Union). Ved afstemning blev det 23. juni 2016 afgjort, at 51,89 procent af den britiske befolkning ønskede, at landet skulle forlade EU, og derfor meddelte Storbritanien officielt 29. marts 2017, at Storbritanien forlader den Europæiske Union.

Den britiske regering og de andre EU-medlemslande blev i november 2018 enige om en udtrædelsesaftale – en aftale, der skulle sætte betingelser for, hvordan Storbritanien skal forlade EU.

Der blev i aftalen fastslået en overgangsperiode, som vil løbe frem til udgangen af 2020. I denne periode vil Storbritanien ikke længere være medlem af EU, men unionens regler vil fortsat gælde for de britiske borgere og virksomheder.

Den endelige udtrædelse fra EU skulle ske inden 31. oktober i år, medmindre den britiske regering og EU kunne blive enige om en anden udtrædelsesaftale, som kunne gøre den langvarige proces endnu længere.

Hvis Storbritanien forlader EU helt uden en aftale, også kaldet “no deal-brexit”, vil danske virksomheder fra 1. november skulle følge reglerne for ikke EU-lande (tredjelande).

Dette vil i praksis betyde, at danske virksomheder skal registreres som importør/eksportør for at kunne handle med Storbritanien, ligesom det er tilfældet med andre ikke EU-lande.

Brexit – moms, told og refusioner

Ved registrering som importør fra Storbritaninen skal virksomheden angive og fortolde i importsystemet. Dette vil betyde, at danske virksomheder skal betale importmoms samt eventuel told, som vil kræve anførelse på momsangivelsen.

Der vil være problemer med hensyn til systemerne i forhold til moms, told og så videre i perioden før og efter udtrædelsen. Der kan derfor være fordele i, at købe større partier hjem og fylde lageret op, for på den måde at undgå for mange små transaktioner.