Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Tilbagebetaling af momslån

– har du likviditeten?


5. september 2021
Revision

OBS: Der er kommet ændringer siden vi udgav nedenstående artikel.

Det er i folketinget d. 9. september 2021 blevet vedtaget at udskyde fristen for tilbagebetaling fra 1. november til 1. april 2022!

Fristen for tilbagebetaling af momslån nærmer sig med hastige skidt. Du skal senest 1. november tilbagebetale et ud af i alt tre mulige momslån – har du likviditeten til det?

Det er efterhånden et stykke tid siden, at det første momslån kunne optages. Ansøgningsperioderne for det første momslån var nemlig:

  1. Ansøgningsrunde: 5. maj 2020 til 16. juni 2020
  2. Ansøgningsrunde: 17. november 2020 til 18. december 2020.

Begge ansøgningsrunder vedrørte moms indbetalt for 2. halvår 2019 (halvårsmoms) eller 4. kvartal 2019 (kvartalsmoms).

Det er dog vigtigt ikke at glemme tilbagebetalingen af momslånet, da det ellers gratis lån, kan blive en dyr fornøjelse. Den 1. november skal det første momslån tilbagebetales.

Hvad sker der, hvis ikke lånet tilbagebetales senest 1. november?

Hvis ikke lånet tilbagebetales rettidigt, så vil virksomheden først få en rykker og rykkergebyr. Hvis gælden fortsat ikke tilbagebetales, så bliver den sendt til inddrivelse hos gældsstyrelsen, og her bliver det en dyr fornøjelse. Her er renten nemlig 7,65 % årligt (2021), og det kan derfor godt betale sig gennemgå likviditetsbehovet for den kommende tid, og vurdere om der er tilstrækkelig likviditet, eller om der skal fremskaffes yderligere likviditet.

Rettidig omhu

Hvis din virksomhed har optaget et momslån med tilbagebetalingsfrist den 1. november, så anbefaler vi at du skaber et overblik over virksomhedens behov for likviditet i det næste halve år, og herefter vurderer om der skal gøres en indsat for at skaffe yderligere likviditet.

Ved at udvise rettidig omhu og allerede nu vurdere det kommende behov for likviditet, så er der langt flere muligheder for at komme i mål.

Har du behov for hjælp eller rådgivning, så er du altid velkommen til at kontakte din revisor.