Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Ændring i kategorisering af ejendomme


24. april 2023
Revision

Bor du stadig på en landejendom, eller er den pludselig blevet kategoriseret som en ejerbolig?

I de nyligt udkomne ejendomsvurderinger er der sket en ændring i kriterierne for, om en ejendom anses som en ejerbolig, landbrugs-, skovbrugs- eller erhvervsejendom.

Hvis din ejendom har ændret kategori, kan det i visse tilfælde være muligt at fastholde den tidligere vurdering, hvis man når at reagere i tide.

Man har nemlig kun 15 dage til at komme med en indsigelse, når Vurderingsstyrelsen har udsendt brevet, og det er derfor vigtigt, at ejendomsejere reagerer hurtigt, hvis de er uenige i den foreslåede kategorisering, som fremgår af brevet.

Hvis ejendommen ændrer kategori, kan det have store økonomiske konsekvenser for ejendomsejeren.

Ejendomskategorier

En ejendom placeres i en af følgende kategorier:

– ejerbolig
– landbrugsejendom
– skovbrugsejendom
– erhvervsejendom

I skattemæssige henseender har det betydning, hvilken af disse kategorier ejendommen placeres i, hvorfor det er vigtigt, at kategoriseringen svarer til den reelle anvendelse af ejendommen.

Tidligere har ejendomsvurderingerne været baseret på mere objektive forhold som eksempelvis grundens størrelse, hvor de nye vurderinger baseres på mere konkrete forhold på ejendommen.

Ejendomsbeskatning

En ændring i kategorisering kan først og fremmest have betydning for ejendommens værdi og dermed grundlaget for ejendomsværdiskat og grundskyld.

Den største ændring i kategorisering vil være de ejendomme, som går fra at være skov- eller landbrug til at være ejerbolig eller erhverv. Skov- og landbrugsejendomme betaler grundskyld af en nedsat grundskyldspromille på 7, mens ejerboliger og erhvervsejendomme betaler en grundskyldspromille på 26.

(det vil sige, at grundskylden i runde tal er 3,5 gange højere ved almindelige ejerboliger end landejendomme)

Herudover betales der kun ejendomsværdiskat af selve boligens værdi, når det gælder landbrugsejendomme, mens der ved ejerboliger betales grundskyld af hele ejendommens værdi, herunder også hele grunden.
Ved erhvervsejendomme betales der ikke ejendomsværdiskat, men derimod lejeværdi af egen bolig.

Ejendomsavancebeskatning

En ændring fra landbrugsejendom til ejerbolig vil også have betydning for beskatningen ved et salg af boligen. Ejerboliger kan som udgangspunkt sælges uden skattepligt, mens det for landbrugs- og skovejendomme kun er selve boligen, der kan sælges skattefrit.

Erhvervsejendomme er fortsat fuldt skattepligtige af avancen ved salg.

I visse tilfælde kan landbrugsejendomme på op til 10 hektar sælges skattefrit efter reglerne for ejerboliger. For disse landbrugsejendomme kan det muligvis være en fordel at fastholde kategoriseringen som landbrugsejendom. Om ejendommen reelt kan sælges skattefrit, kan dog først fastlægges, når et reelt salg finder sted.

Overgangsordning

For de ejendomme, der går fra at være landbrugs- eller skovejendomme til at være ejerboliger eller omvendt, vil det være muligt at fastholde den gamle kategorisering, indtil ejendommen sælges. Valget, om man vil anvende denne overgangsordning, skal først tages på et senere tidspunkt, når ejendommens kategorisering er afgjort. Hvis ejendommens kategori ændres fra landbrugsejendom til erhvervsejendom, er overgangsordningen ikke en mulighed.

Uenig i kategorisering

Hvis man er uenig i Vurderingsstyrelsens ændring af ejendommens kategori, kan man gøre indsigelse mod afgørelsen.

Man har 15 dage til at gøre indsigelse fra den dag, man modtager brevet fra Vurderingsstyrelsen.

Det forventes, at de nye kriterier i mange tilfælde vil medføre en ny kategorisering af landbrugsejendomme, fordi denne kategori fremadrettet kun er forbeholdt ejendomme, hvor der foregår reel landbrugsdrift. Der skal således være dyrkning af jord og/eller erhvervsmæssig husdyrproduktion i et vist omfang.

En god del af de ejendomme, som har mellem 5 og 15 hektar jord, vil befinde sig på kanten mellem kategorierne landbrug/skov eller ejerbolig, så her kan meget specifikke forhold ende med at blive tungen på vægtskålen i vurderingen.

Det er derfor vigtigt, at du som ejendomsejer reagerer, hvis du modtager et brev fra Vurderingsstyrelsen, da dine oplysninger kan have betydning for en eventuel re-kategorisering af din ejendom.

Eftersom det er meget individuelt, hvad der kan være fordelagtigt for dig, anbefaler vi, at du kontakter din revisor for nøjagtig vejledning i fordele og ulemper for netop din ejendom.