Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Repræsentation eller reklame


28. december 2021
Revision

Hvad er forskellen?

Disse typer udgifter findes i de fleste virksomheder, da de ofte er essentielle for at virksomheden kan erhverve og opretholde sin indtjening, men der er forskel på, hvad og hvem disse udgifter er anvendt til, ligesom den moms- og skattemæssige behandling er forskellig.

Reklame

Reklameudgifter er udgifter, der er rettet mod en større mængde ukendte personer, der alle står uden for virksomheden. Det kan være potentielt nye, men også allerede eksisterende kunder. Udgifterne har til formål at opnå indtjening til virksomheden i nuværende eller kommende år.

Reklameudgifterne kan også bruges til at bevare eller forbedre virksomhedens renommé eller øge folks bevidsthed om virksomheden, således at denne gør sig positivt bemærket.

Typisk vil reklameudgifter være annoncer, små gaver med virksomhedens logo, deltagelse i diverse messer, sponsorater og lignende, der kan gøre omverdenen opmærksom på virksomheden og dens produkter.

Når der er tale om små gaver, må disse enkeltvist ikke overstige en værdi på 100 kr. ekskl. moms. Hvis gaven har en værdi på mere end 100 kr., vil der være tale om repræsentation. Små gaver skal bære præg af at være en reklamegenstand og derfor tydeligt være påtrykt virksomhedens navn eller logo. Gaverne kan eksempelvis være:

 • Kuglepenne
 • Parkeringsskiver
 • Kalendere
 • Tændstikæsker og lignende.

Når du giver et sponsorat fra din virksomhed, skal du være opmærksom på, at personlige interesser ikke bliver blandet sammen med virksomhedens reklameudgifter. Man kan typisk ikke få godkendt fradrag for udgifter, hvor et sponsorat er givet til en lokal sportsklub, hvor egne børn er aktive. Grundlæggende kan det siges således, at udgiften til reklamen og den reklamemæssige værdi skal kunne måle sig med hinanden.

Som udgangspunkt er reklameudgifter fuldt fradragsberettigede, både moms- og skattemæssigt.

Repræsentation

Udgifter til repræsentation bruges til at skabe en forretningsmæssig relation med specifikke personer, som ikke er ansat i virksomheden, og som heller ikke er en del af en større ukendt personkreds, som var tilfældet ved reklame. Udgifterne kan eksempelvis bruges til at afslutte en handel, eller blot bevare kontakten til specifikke forretningsforbindelser, ved at yde dem særlig opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed.

Forretningsforbindelser kan eksempelvis være kunder, leverandører, rådgivere og lignende. De må bare ikke være ansat i virksomheden.

Typisk forbindes repræsentationsudgifter med:

 • Måltider
 • Restaurationsbesøg
 • Vin, blomster og gaver til forretningsforbindelser og deres familier
 • Afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser
 • Fornøjelser og underholdning
 • Deltagelse i eksempelvis rejser, udflugter og ferieophold

Skattemæssigt er der et fradrag på 25 %, mens der som udgangspunkt ikke kan fratrækkes moms på disse udgifter. Undtagelsen herfor er, at i tilfælde, hvor udgiften er til bespisning af forretningsforbindelser ude i byen, for eksempel på en restaurant, så er der fradrag for 25% af momsen.

Når der er tale om hotelovernatninger kan momsen fradrages 100 %, såfremt der er tale om, at udgiften er strengt erhvervsmæssig. Det gælder dog kun selve hotelovernatningen, så du skal være opmærksom på, at fakturaen skal være specificeret, hvis der også er morgenmad med. Momsfradraget for morgenmaden, såfremt der betales separat for denne, vil være 25 %.

En faktura for repræsentationsudgifter skal indeholde følgende, for at det kan godkendes som repræsentationsudgift:

 • Dato
 • Udsteder
 • Modtager
 • Hvilke ydelser, der er købt
 • Ved restaurationsbesøg skal der på fakturaen være påskrevet de deltagende personers navne samt årsagen til sammenkomsten.

Er disse ting ikke specificeret, kan Skattestyrelsen nægte fradrag for udgiften alene med denne begrundelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine udgifter hører til under reklame eller repræsentation, så kan du altid kontakte os med spørgsmål.