Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Kravene til indberetningen af selvangivelser er blevet større

Hvis indberetningen ikke sker korrekt og rettidigt, kan dette udløse en bøde!


22. juni 2020
Revision

Skattestyrelsen har fra indkomståret 2019 forøget kravene for selskabers og hovedaktionærers indberetning af selvangivelser. Dette betyder yderligere informationer og flere oplysninger som skal indberettes.

Selskaber skal være opmærksomme på følgende:

Det har længe været et krav, at danske selskabers selvangivelser skulle indeholde oplysninger omkring ”kontrollerede transaktioner”.

De kontrollerede transaktioner kan både være transaktioner imellem selskab/person og selskab/selskab. Denne slags transaktioner sker flere gange i hverdagen, selvom det ikke er noget man tænker over.

Eksempler på kontrollerede transaktioner som skal indberettes kunne være:

  • Ejers løn i selskab
  • Køb/salg af aktiver mellem selskaber eller mellem selskaber og privat
  • Renter på mellemregning
  • Mellemregningens størrelse
  • Udbytte

Indtil indkomståret 2019 har der været en bagatelgrænse på 5.000.000 kr. Denne bagatelgrænse gjorde det muligt for langt størstedelen af de danske selskaber at undlade disse oplysninger.

Bagatelgrænsen er nu fjernet, hvorfor alle selskaber fremover skal oplyse om kontrollerede transaktioner. Denne ændring giver naturligvis ekstraarbejde.

Hvis indberetningen ikke sker korrekt og rettidigt kan dette udløse en bøde!

Ejere/hovedaktionærer skal være opmærksomme på følgende:

I forbindelse med afskaffelsen af bagatelgrænsen på 5.000.000 kr. har skattestyrelsen været i arkivet og fundet en gammel blanket frem. (Find den her).

Blanketten skal udfyldes af alle hovedaktionærer og skal omfatte alle kalenderårets kontrollerede transaktioner. Den skal indsendes elektronisk via ”TastSelv Borger” og skal også indsendes selvom der ikke har været nogle kontrollerede transaktioner i året.

Hvis blanketten ikke indsendes, vil dette kunne resultere i en bøde. Det er derfor en god ide, at modtage rådgivning og assistance fra din revisor eller anden rådgiver.

Kontakt gerne din revisor hos Kvist & Jensen for assistance med korrekt indberetning.