Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Nu er det snart tid igen - Acontoskat


26. september 2022
Revision

Den 21. november skal der igen betales acontoskat – den såkaldte 2. frivillige acontoskatterate.
Der sker mange og store ændringer i virksomhedernes omverden – har du et godt grundlag for at vurdere, om der skal foretages ændringer i acontoskatteraten? Ellers kan det stadig nås. Der kan nemlig ændres i acontoskatteraten helt frem til betalingsfristen via TastSelv Erhverv.

Acontoskat betales af selskaber og trækkes fra den endelige skyldige skat, som beregnes i forbindelse med selskabers årsopgørelse. Hvis der betales for meget i acontoskat, vil der opstå en tilgodehavende skat, hvorimod der vil opstå en skyldig selskabsskat hvis ikke der er betalt tilstrækkeligt acontoskat.

Derfor er det vigtigt, at det løbende vurderes om acontoskatteraten modsvarer selskabets forventede skattebetaling eller om der skal ske ændring af acontoskatteraten. Ellers venter der en stor skattebetaling, eller alternativt er likviditeten fastfrosset indtil 20. november året efter.

Det kan, alt afhængig af virksomhedens likviditet og lånebetingelser, være en fordel at betale lidt for meget acontoskat eller udskyde acontoskatten så længe som muligt, da der tillægges et restskattetillæg. I 2021 var restskattetillægget 4,3 %. Derudover vil der ved 3. frivillige acontoskatterate være et nedslag i acontoskatten på 0,8 %.

Betalingsfristerne for de ordinære acontoskatterater er hvert år den 20. marts og den 20. november. Da disse to datoer i år 2022 ligger på en søndag, er fristerne i stedet den 21. marts og den 21. november 2022. Den 3. og frivillige indbetaling er hvert næstkommende år den 1. februar – altså 1. februar 2023 for indkomståret 2022.

De to ordinære acontoskatterater fastsættes af Skattestyrelsen, og er beregnet som 50 % af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Selskabet kan selv justere disse og nedsætte/hæve de to rater hvis der sker ændringer i indtjeningen i løbet af regnskabsåret. Nystiftede selskaber skal være opmærksomme på acontoskat, da Skattestyrelsen ikke har kendskab til selskabets indtjening og derfor ikke opkræver disse selskaber acontoskatterater.

Der er i år mange faktorer, som kan påvirke selskabets skattepligtige indkomst, såsom stigende salgspriser, stigende el- og varmepriser, slutafregning af COVID-19 kompensation, osv.

Hos Kvist og Jensen er vi klar til at hjælpe med at estimere, om acontoskatteraterne bør ændres og om der bør indbetales yderligere ved 3. frivillige acontoskatterate den 1. februar 2023.

Kontakt din revisor for at høre nærmere.