Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Husk håndværkerfradraget i 2021!

Forhøjet håndværker- og servicefradrag gør ordningen ekstra fordelagtig i 2021


20. september 2021
Revision

Er du fyldt 18 år inden udgangen af 2021, har du mulighed for at få skattefradrag for visse håndværks- og serviceydelser.

For 2021 er det maksimale beløb ekstraordinært forhøjet for begge typer fradrag. Derudover er skatteværdien for servicefradraget også ekstraordinært forhøjet fra ca. 26% til ca. 35% – også kun i 2021. For håndværkerfradraget er det stadig ca. 26 %.

I praksis betyder det, at hvis du har fået foretaget grønne forbedringer på din bolig af en håndværker, vil du for hver 10.000 kr. arbejdsløn på fakturaen spare ca. 2.600 kr. i skat.

Beløbsgrænserne for skattefradragene kan ses i denne oversigt:

Håndværkerfradraget gælder kun eksisterende boliger, og dækker i 2021 for eksempel forskellige tømrer- og malerydelser, herunder isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre, udvendigt malerarbejde, men også andre ydelser som installation af solceller, varmeanlæg samt tilslutning til bredbånd eller tyverialarm er fradragsberettigede. Servicefradraget dækker forskellige serviceydelser i hjemmet eller sommerhuset såsom rengøring, vinduespudsning, almindeligt havearbejde samt børnepasning.

Som det ses i oversigten, falder både håndværker- og servicefradraget betydeligt i 2022, hvorfor det kan være fordelagtigt at istandsætte sin bolig inden for de områder, der giver ret til fradrag inden årets udgang, såfremt du har overvejelser om dette.

Betingelser for at få fradrag

For at få fradraget, kræver det, at der er modtaget en faktura eller en skriftlig erklæring for arbejdet, samt at betalingen er sket elektronisk. Man kan således ikke få fradrag, hvis man har betalt fakturaen kontant. Er der tale om håndværkerfradrag, skal fakturaen være fra en momsregistreret virksomhed, mens man godt kan få servicefradrag ved arbejde udført af privatpersoner.

Håndværker- og servicefradraget vedrører kun arbejdsløn. Det er derfor vigtigt, at fakturaen er nøje udspecificeret, da udgifter til materialer ikke er fradragsberettigede. Fakturaen skal også indeholde oplysninger omkring, hvilken type arbejde der er udført. Er der udført flere typer af arbejde, skal det også  fremgå af fakturaen. Det er ikke nok, at du laver et skøn over, hvor stor andel af den samlede faktura, der udgør løn.

Hvis du har rengøring, vinduespudsning eller lignende i hjemmet, kan arbejdet som nævnt udføres af en privatperson. For denne gælder det, at der skal udfyldes serviceerklæring eller tilsvarende med oplysninger som blandt andet navn, personnummer og kontonummer. Personen, der udfører arbejdet, skal være fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret.

Skulle du have spørgsmål vedrørende håndværks- eller servicefradrag, står vi selvfølgelig til rådighed til at besvare dine spørgsmål.