Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Revisor

Sikkerhed, troværdighed og tillid!

Hvad kan du bruge en revisor til?

Revisoren er garantistemplet på dit regnskab! Det skaber større troværdighed omkring din virksomhed hos både myndigheder, kunder og samarbejdspartnere.

Hvad laver en revisor?

Du kender måske begrebet revisor fra foreningslivet. Her vælges der en uvildig revisor på generalforsamlingen, som skal gennemgå og tjekke foreningens regnskab, og at alt er gået rigtigt for sig mht. de penge, foreningen har modtaget og brugt i løbet af året.

Nøjagtig den samme rolle har den professionelle revisor. Revisoren gennemgår, og kontrollerer bogføring, lager og andre værdier forud for aflæggelsen af årsregnskabet. På baggrund af denne gennemgang skriver revisoren en påtegning af årsregnskabet, der udtaler sig om, hvorvidt årsregnskabet lever op til de lovmæssige krav, samt om årsregnskabet giver et retvisende billede af firmaets soliditet, likviditet og indtjening.

Revisoren kan også bistå i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, fusioner med videre, samt rådgive virksomhedens ledelse i forbindelse med igangsætning af nye aktiviteter, fremtidig udvikling og andre større beslutninger.

En revisor skal være uvildig

En vigtig forudsætning for revisorens arbejde er, at denne foretager en uvildig revision af firmaets regnskab.

Det betyder, at den eller de revisorer som reviderer firmaets regnskab, ikke må have personlig, familiemæssig eller økonomisk tilknytning til virksomheden.

Kun hvis revisorens tilknytning til firmaet er uangribelig, giver den givne påtegning til regnskabet den nødvendige troværdighed. Det er også derfor, det er forbudt revisionsfirmaer at revidere sig selv.

Lovpligtig eller frivillig revision

Mindre selskaber kan fravælge revision, hvis de ikke overskrider to af nedenstående grænser to år i træk:

  • En balancesum på 4. mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8. mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 personer

Det er muligt for nystiftede selskaber at fravælge revision i forbindelse med stiftelsen. Selskabet skal dog revideres, hvis det ved udgangen af første regnskabsår overskrider to af ovenstående grænser.

Men selv om flere firmaer i dag helt kan fravælge revisoren, vælger mange at få revideret regnskabet alligevel. Det sender nemlig et klart signal til både myndigheder, kunder og samarbejdspartnere om, at her foregår tingene, som de skal. Det giver også ejerne ro i maven.

Samtidig sparer revisionen oftest virksomheden penge, fordi de sørger for, at firmaet udnytter alle fradrag, har bogført alting korrekt, og kun betaler den skat, den moms og de øvrige punktafgifter, som er nødvendig.

Ikke kun årsregnskab

Det er dog ikke kun årsregnskabet, revisoren kan skabe tillid omkring. For at opnå større troværdighed og udvise større socialt ansvar i den generelle offentlighed, kan en virksomhed bede et revisionsfirma om at udarbejde sociale, miljømæssige og etiske regnskaber for firmaets aktiviteter. Samt udføre en revision af firmaets it-sikkerhed og overholdelse af persondatalovgivningen.

Disse regnskaber og påtegnelser kan indgå som supplerende bilag i årsregnskabet, hvis de opfylder en række lovgivningsmæssige krav og forudsætninger.

Få et uforpligtende tilbud på revision

Vi reviderer dit regnskab, uanset om du er forpligtet til det, eller ønsker den blåstempling en revisorpåtegning er.

Vælg din nærmeste Kvist & Jensen-afdeling og angiv dine kontaktinformationer. Så kontakter vi dig vedrørende et uforpligtende tilbud på revision i løbet af 24 timer på hverdage.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

I dag findes der kun en form for revisor!

I gamle dage kunne du vælge mellem registrerede og statsautoriserede revisorer. Nu udfases de registrerede revisorer, så kun de statsautoriserede revisorer bliver tilbage.
Det betyder dog ikke, at revisionen af dit regnskab bliver dyrere!

Registreret eller statsautoriseret revisor?

Tidligere var der tre forskellige former for revisorer. Dem der ikke havde en egentlig uddannelse og så de registrerede og statsautoriserede revisorer. Hver af de tre revisortyper kunne revidere forskellige selskabstyper, hvoraf den statsautoriserede revisor var – og stadig er – den eneste revisortype, der må revidere børsnoterede selskaber.

I takt med at lovgivningen inden for revision, selskabsret og regnskabsaflæggelse er blevet mere kompleks, og kravene til, hvad en moderne revisor skal kunne, er blevet øget, er forskellen på uddannelserne til henholdsvis registreret og statsautoriseret revisor næsten forsvundet. Derfor udfases de registrerede revisorer nu, så der fremover kun er den statsautoriserede revisor, som har en egentlig revisionsuddannelse.

Det betyder, at der ikke uddannes flere registrerede revisorer. Så hen over en årrække vil den registrerede revisor helt forsvinde, i takt med at de sidste registrerede revisorer enten videreuddanner sig til statsautoriseret revisor, eller går på pension.

Bliver revisionen af mit regnskab så dyrere?

Traditionelt har timepriserne for en statsautoriseret revisor altid været meget højere end for de registrerede revisorer. Alligevel vil du ikke opleve en prisstigning, i takt med at de registrerede revisorer forsvinder fra markedet. I hvert fald ikke når du anvender Kvist & Jensen som revisor.

For hos os har vi valgt at blive dygtige til de små og mellemstore virksomheder, der ellers ikke får samme bevågenhed hos andre af de store revisionsfirmaer. Ved at være tættere på vores kunder, kan vi nemlig bedre fremme deres forretning og skabe langvarige relationer til dem. Derfor har vi valgt, at det ikke skal koste mere, at regnskabet fremover bliver påtegnet af en statsautoriseret revisor.

Det understreges af de erfaringer, vi har med kunder, der kommer fra revisionsfirmaer med registrerede revisorer. Her kan vi se, at prisen for revision hos os er den samme, som de tidligere betalte hos den registrerede revisor.

Så hos os kommer dit regnskab ikke til at koste mere af få revideret af den grund.