Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Årsopgørelsen

– har du husket at tjekke det hele?


28. marts 2023
Revision

I marts måned blev årsopgørelsen tilgængelig for de fleste danskere, og vi har i denne artikel lagt vægt på to områder, der ofte bliver overset, når danskerne laver deres årsopgørelse.

Gevinst eller tab på unoterede aktier

Har man en gevinst eller tab på aktier, vil Skattestyrelsen oftest automatisk få besked herom på baggrund af indberetninger fra banker og børsmæglere. Gælder det unoterede aktier, får Skattestyrelsen ikke automatisk besked, og du skal derfor selv sørge for at indberette det.

Et tab på unoterede aktier opstår typisk, når et selskab, du ejer anparter eller aktier i, lukker. Da selskabet startede, har du måske investeret 40.000 kr. i selskabet, men selskabet er nu lukket eller solgt, og din investering er derfor gået tabt, og dette kan du naturligvis få fradrag for. Ligeledes skal det indberettes, hvis du har solgt aktierne med gevinst. Det er ikke relevant, om man er hovedaktionær eller blot ejer en mindre del af anparterne/aktierne.

Fradraget gives under aktieindkomst, hvilket betyder, at du får skatteværdien af tabet udbetalt. Har du eksempelvis investeret 40.000 kr., er skatteværdien af tabet 27% af 40.000 kr.
Du kan dog først få fradrag for tab på unoterede aktier, når tabet er realiseret. Det vil sige, når selskabets konkursbehandling er færdig, eller anparterne er solgt.

Renteindtægt eller -udgift af lån og kautionspræmier

Hvis du har udlånt penge til nogen, hvor der bliver tilskrevet renter på dit tilgodehavende, skal du også være opmærksom på at få dette indberettet på din selvangivelse. Hvis du har lånt penge, som er blevet tilskrevet renter, har du også fradrag herfor. Det gælder både lån til/fra personer og selskaber. Ligeledes gælder det, hvis du har stillet kaution for nogen, og du modtager en kautionspræmie herfor. Begge dele skal beskattes som kapitalindkomst. Hvis du vil læse nærmere om kautionspræmier, henviser vi til vores tidligere artikel – Læs den HER.

Gevinst eller tab på kryptovaluta

Det følgende henvender sig primært til dem, der investerer i kryptovaluta, hvorfor der også anvendes termer, som er kendte for kryptoinvestorer.

Året 2022 har for de fleste, der investerer i kryptovaluta, ikke været et indbringende år. Derfor kan kryptoinvestorer have oplevet tab på deres investeringer. Skattestyrelsen betragter konsekvent investering i kryptovaluta som spekulation, hvorfor krypotovaluta beskattes asynkront. Det betyder, at dit eventuelle tab har en mindre skattemæssig værdi end din potentielle gevinst på kryptovaluta.

Når det gælder handel med kryptovaluta, skal både gevinster og tab medtages i din årsopgørelse. Gevinster beskattes som personlig indkomst, som kan medføre en beskatning på op til 53%. Dit fradrag for tab betragtes som kapitalindkomst, og den skattemæssige værdi af fradraget er derfor kun på 27%.

Du skal være opmærksom på, at gevinster og tab skal opgøres hver for sig og derfor ikke må modregnes i hinanden inden indberetning. Gevinster og tab opgøres efter FIFO-metoden. Det betyder, at de kryptovaluta, du køber først, også er dem, du sælger først. Dette gælder uanset, om du anvender flere vekseltjenester eller wallets, da dine beholdninger betragtes som én beholdning.

Hvis du har investeret i stablecoins, betragtes det som en finansiel kontrakt, hvor både gevinster og tab beskattes som kapitalindkomst. Når det gælder stablecoins beskattes man efter lagerprincippet, så gevinst eller tab skal medregnes i årsrapporten hvert år.

Hvis du har en gevinst eller tab på mining af krypovaluta, er der som udgangspunkt tale om en hobbyvirksomhed. Her skal overskuddet indberettes i rubrik 20 som personlig indkomst, mens et underskud ikke er fradragsberettiget.

Har du i 2022 investeret i fremmed autoriseret valuta, også kaldet fiatvaluta, skal du også beskattes efter lagerprincippet, hvor gevinst eller tab skal medregnes i årsrapporten hvert år.

Der er mange ting at huske på, når man udfylder sin selvangivelse. Derfor kan det være en hjælp at læse vores tidligere artikler om emner, man kan risikere at overse. Måske har du været ude at rejse i 2022 og anvendt bonuspoint optjent ved forretningsrejser? I så fald bør du læse nærmere HER.

Få desuden et godt overblik over betaling af din restskat i artiklen HER, hvor der også opremses flere punkter, man bør være opmærksom på.

Har du brug for hjælp til at udfylde din selvangivelse og få alle fradrag med, så kontakt din revisor.