Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Alt i regnskab

Vi udarbejder mange forskellige typer regnskaber!

Mere end blot årsregnskaber

Et regnskab kan være mange ting!

Det traditionelle årsregnskab

Hos Kvist & Jensen udarbejder vi naturligvis det traditionelle årsregnskab med tilhørende årsrapport til alle vores kunder. Ikke kun dem som har revisionspligt.

For selv om din selskabsform ikke kræver revision, skal du stadig aflevere et regnskab til Erhvervsstyrelsen, ligesom det skal fungere som dokumentation over for SKAT.

Som virksomhedsejer har du ansvaret for, at der bliver aflagt regnskab. Det hjælper vi gerne med, selv om du har fravalgt revision. Vi leverer det officielle årsregnskab, og kan også hjælpe med at indberette de oplysninger, der skal angives til SKAT.

Samtidig leverer vi også tit et internt regnskab i forbindelse med årsregnskabet. Det giver ledelsen et mere detaljeret indblik i, hvad der ligger til grund for årets resultat.

Mange andre former for regnskaber

Men et regnskab kan være meget andet end det traditionelle årsregnskab med ledelsesberetning.

Således kan vi også udarbejde f.eks. projektregnskaber i forbindelse med større interne projekter, som I har haft i virksomheden. Eller i forbindelse med deltagelse i EU-projekter eller andre projekter med offentlig støtte eller anden ekstern medfinansiering.

Tilsvarende kan vi også udarbejde formueopgørelser, specialregnskaber inden for forskellige sektorer, samt balancer og regnskaber i forbindelse med selskabsomdannelse, rekonstruktioner eller generationsskifte.

Så uanset hvilket behov for regnskab, du har, har vi de kompetencer og ekspertiser der skal til, for at kunne udarbejde det for dig.

Mange forskellige typer regnskaber

Som vi allerede har været inde på, kan Kvist & Jensen udarbejde alle de former for regnskaber, du har brug for i din virksomhed.
Bl.a. udarbejder vi:

Årsregnskab med ledelsesberetning

Det traditionelle årsregnskab, der skal afleveres til Erhvervsstyrelsen.

Skatteregnskab

Et særligt bilag til selvangivelsen for større virksomheder og til intern brug i mindre virksomheder.

Internt regnskab

Giver et detaljeret overblik over baggrunden for virksomhedens årsresultat.

Koncernregnskaber

Regnskab for moderselskabet og for de driftsselskaber, der indgår i koncernen.

Regnskab for offentlig virksomhed

Vi udarbejder regnskaber, der lever op til kravene for offentlige virksomheder.

Sektorspecifikke regnskaber

Vi kan også udarbejde specialregnskaber inden for forskellige sektorer.

Formue- og indkomstopgørelse

Til brug i forbindelse med skatteregnskabet ved personligt ejede virksomheder.

Projektregnskaber

Regnskaber for projekter med EU- eller anden form for ekstern medfinansiering.

Andre former for regnskaber

Vi udarbejder også andre former for regnskaber – kontakt os med dit behov.

Brug for et regnskab?

Uanset hvilket form for regnskab du har brug for, kan vi udarbejde det for dig.

Vælg mellem afdeling og få et tilbud på dit regnskab.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Alle selskabsformer skal aflevere regnskab

I dag er det kun ganske få selskabsformer, der har revisionspligt.

Det betyder dog ikke, at alle selskabsformer ikke har pligt til at aflevere et årsregnskab til Erhvervssstyrelsen.

Det er ledelsens og i den sidste ende selskabets ejeres pligt og ansvar, at sørge for at det bliver gjort. Afleveres regnskabet ikke rettidigt til Erhversstyrelsen, kan du blive idømt dagbøder.

I yderste konsekvens kan det manglende årsregnskab medføre, at selskabet tvangsopløses.