Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Valg af virksomhedsform


4. maj 2021
Andet

Har du en god forretningsplan og en drøm om at drive virksomhed, så skal du også overveje hvilken virksomhedstype, der vil passe bedst – både nu og i fremtiden.

Denne artikel vil give indblik i de forskellige virksomhedstyper, således du er bedre rustet til at vælge den rette virksomhedsform.

Der findes mange forskellige virksomhedstyper, som overordnet kan inddeles i enten personligt ejede virksomheder eller selskaber. Der er stor forskel på regelsættene for personligt ejede virksomheder og selskaber. Derfor gennemgås de to overordnede virksomhedstyper nedenfor hver for sig.

Personlig ejet virksomhed

En personlig ejet virksomhed vil typisk være enten en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (I/S). Som navnene antyder, så ligger forskellen i, hvor mange ejere der er af virksomheden. En enkeltmandsvirksomhed kan alene rumme én ejer, hvorimod et I/S har to eller flere ejere.

Personligt ejede virksomheder har alle en personlig hæftelse. Det betyder, at hvis det ikke går så godt i virksomheden, så kan ejerens personlige aktiver blive omfattet af en eventuel kreditorforfølgelse. I et I/S hæfter ejerne både personligt og solidarisk. Det vil sige, at alle pengene kan hentes ved ejer 1, og så har ejer 1 et krav mod ejer 2. Hvis ikke ejer 2 har nogen formue, så kan ejer 1 ikke få sine penge og har derfor betalt gælden for både ejer 1 og ejer 2 – heraf solidarisk. Det er derfor utrolig vigtigt at man som ejere i et I/S har tillid og tiltro til hinanden.

I enkeltmandsvirksomheder, er det ejeren, der beskattes af virksomhedens resultat. Det er altså ikke virksomheden men ejeren, der skal betale skatten af virksomhedens overskud, samtidig med at ejeren også får fradrag for virksomhedens underskud. Et underskud kan enten modregnes i anden personlig indkomst, ens ægtefælles indkomst eller fremføres til fremtidige indkomstår.

Selskaber

Et selskab vil typisk være enten et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Den primære forskel mellem de to selskabsformer er kravet til den kapital, der skal bruges til at stifte selskabet. Et ApS har et kapitalkrav på 40.000 kr., mens et A/S har et kapitalkrav på 400.000 kr.

Et selskab kan have én eller flere ejere, som enten kan være fysiske personer eller andre selskaber. Det er altså muligt at ét selskab ejer et andet selskab, og der kan derved opstå forskellige selskabskonstruktioner, hvor ét selskab kan eje flere selskaber eller omvendt.

I et selskab hæftes der alene for den kapital, som selskabet er stiftet med. Det kaldes en begrænset hæftelse og sikrer ejerne af selskabet, således deres private aktiver ikke kan inddrages ved en eventuel kreditorforfølgelse.

Ved at drive virksomhed i selskabsform, så er der en række krav fra blandt andet selskabsloven, som skal efterleves. Det betyder blandt andet at der skal afholdes generalforsamlinger, regnskabet skal offentliggøres og aktieselskaber skal have en bestyrelse. Der findes herudover en lang række andre krav når der drives virksomhed i selskabsform, herunder i forbindelse med stiftelsen, hvor der skal udarbejdes en række dokumenter.

Ambitioner og virksomhedsform skal passe sammen

Når der skal vælges virksomhedsform, er det vigtigt at den valgte virksomhedsform passer til dine fremtidsplaner for din virksomhed. Der er adskillige skattemæssige forskelle mellem det at drive virksomhed i personligt regi og det at drive virksomhed i selskabsform. Hvis planen er, at der skal medtages investorer eller flere personer i ejerkredsen, så er det en stor fordel at drive virksomhed i selskabsform.

Det er altid muligt at gennemføre en virksomhedsomdannelse, således en personlig ejet virksomhed omdannes til et selskab, hvis virksomheden vokser ud af rammerne i den personligt ejede virksomhed, men det vil formentlig medføre nogle omkostninger, der ellers kunne have været undgået ved at vælge selskabsformen fra start.

Vi vil derfor opfordre til, at du tager en snak med en revisor eller en anden form for rådgiver, der kan stille de rigtige spørgsmål, således rammerne for din virksomhed fra starten er de rigtige, og du samtidig har tryghed i den valgte virksomhedsform.

Har du allerede besluttet dig for at stifte et anparts- eller aktieselskab, så kan Kvist & Jensen hjælpe dig hermed. Se vores side om stiftelse af selskab HER!