Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Salg af virksomhed

Det handler ikke udelukkende om tal og planer. De visuelle indtryk virksomheden giver, kan være af afgørende betydning.

Væsentlige råd og overvejelser ved virksomhedssalg

Overvejer du at sælge hele eller dele af sin virksomhed?
– Vi giver dig professionel rådgivning

Ekspert-team gennem Kvist & Jensen

Med vores team, som er vant til at samarbejde, får
du løst alt omkring virksomhedshandelen, hurtigt,
professionelt og effektivt – ét sted. Fra det øjeblik
du indleder et samarbejde med os, bliver du en
vigtig del af vores hverdag. Vi har fuld forståelse for,
at du står over for særdeles vigtige beslutninger.

Forberedelse før salg

Man kan afhænde en virksomhed hurtigt, eller
man kan salgsoptimere i forskellig grad før et
salg påbegyndes. Det sidste giver det bedste
resultat – faktisk ofte for både sælger og køber
– men det kræver tid, systematisk planlægning
og implementering. Til gengæld kan prisen blive
langt højere end det der kan opnås ved en hurtig
afhændelse.

Købers overvejelser

En køber kan aldrig med sikkerhed vide hvad
fremtiden bringer, og vil derfor primært se på
tidligere resultater. De historiske fakta som spiller
ind på værdiansættelsen, er i langt højere grad
relateret til virksomhedens evne til at skabe
driftsresultater, end virksomhedens egenkapital.

Værdiansættelse

I dag værdiansættes en virksomhed ofte efter det vi
kalder RONOC princippier, en forkortelse for ”Return
On Net Operating Capital”, som betyder, at investor
ser på hvor stort et afkast der kan opnås, i forhold
til den nødvendige kapitalbinding.

Gør klar til salg

Forberedelserne kan være altafgørende

Grundige forberedelser, som for nuværende ejer synes ubetydelige, kan
være altafgørende for en køber. De relativt små investeringer i relation til
logoer, hjemmesider, oprydning, skiltning osv. er ofte vigtigere for køber end for
sælger.

Andre mulige overvejelser:

• En forretningsplan med troværdige forventninger

• Udviklingen i omsætning og driftsresultat

• Optimering af processer og arbejdsmetoder

• En ledelse og organisation, som kan drive virksomheden

• Sælgers overblik og evne til at formidle videre til en køber

• Systematisk overblik og styr på den regnskabsmæssige side

• Overvejelser om separat frasalg af ’hvilende’ aktiver, såsom bygninger

• Uafsluttede sager, tvister eller skelletter i skabet

Kontakt os uforpligtende

Salg af virksomhed indeholder mange risici og ofte store beløb. Endvidere er det kun få gange i en virksomhedsejers arbejdsliv, at man står som sælger. Det er derfor vigtigt, at sikre sig den rette rådgiver.

Kvist & Jensen tilbyder rådgivning og vi har mange års erfaring fra både små- og mellemstore transaktioner.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Overordnet salgsproces

Interne overvejelser

• Hvorfor sælge? Hvad er tidshorisonten?
• Potentielle køberemner/synergier
• Eventuel hjælp til salgsmodning

Hensigtserklæring

• Provisorisk enighed om pris og betingelser
• Betinget købsaftale

Salsprospekt

• Forretningsmodel og organisation
• Forretningsplan
• Prisindikation

Due Diligence

• Vi hjælper med at fremskaffe nødvendig information til køber og dennes rådgivere

Salgsindsats

• Vi kontakter køberemner
• Annoncerer evt. på Virksomhedsbørsen/Match Online

Endelig købsaftale

• Gartantikatalog
• Eventuelle klausulser

Indledende forhandlinger

• Prisindikation
• Overtagelsesmodel
• Tidshorisont

Gennemførelse/Closing

• Berigtigelse af købesummen
• Overførelse af ejerskab/ejerbog

Fortrolighedsaftale (NDA)

• Før udlevering af fortrolig information

Brug for rådgivning nu?

Så send os din email.
Så kontakter vi dig inden for 24 timer på alle hverdage.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.