Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Ny momsordning ved salg til private inden for EU


23. august 2021
Revision

Der har siden 1. juli været nye regler for salg til private inden for EU.
De nye regler har medført en sænket grænse for, hvornår virksomheder skal opkræve, indberette og afregne moms ved handel med private inden for EU. Den nye ordning hedder Moms One Stop Shop (OSS).

Hvordan påvirker de nye regler virksomheder med salg til private i andre EU-lande?

Tidligere kunne der sælges for 35-100.000 EUR pr. land årligt, alt afhængigt af hvilket EU-land, der blev solgt til. Med de nye regler, så skal der opkræves, indberettes og afregnes moms allerede ved et salg på 10.000 EUR årligt til andre EU-lande – dette er en samlet grænse for al salg til private i andre EU-lande. Ved opgørelsen af det forventede salg, er det kalenderåret, der skal anvendes som periodevis afgrænsning, og det er det samlede salg til andre EU-lande, der skal måles.

Hvilke muligheder er der, hvis der sælges for mere end 10.000 EUR til andre EU-lande årligt?


Hvis der sælges for mere end 10.000 EUR til private i andre EU-lande, er man forpligtet til at lade sig registrere i den nye OSS-ordning, eller alternativt lade sig moms registrere i det pågældende land.

Uanset om man vælger at lade sig moms registrere i det pågældende land, eller om man tilmelder sig OSS-ordningen, så skal der opkræves, indberettes og afregnes lokal moms – det er derfor vigtigt at være opmærksom på de lokale momssatser, allerede når fakturaen udstedes.

Hvis man lader sig moms registrere i et specifikt land, så er det dette land der skal indberettes og afregnes moms til. Hvis man derimod lader sig registrere i OSS-ordningen, så skal der indberettes og afregnes moms til den myndighed man er vant til – i Danmark til SKAT.

Det kan altså være en fordel at lade sig registrere i OSS-ordningen, hvis man har salg til flere EU-lande, da der således kun skal indberettes ét samlet sted.

Det kræver at salgsstedet registreres ved salget

Hvis det ved salget registreres hvor varen eller ydelsen sælges til, så er det også muligt at føre regnskab med, hvor meget salg der har været til hvert enkelt land.

Skattestyrelsen tilbyder indberetning via fil-upload, således det administrative arbejde i forbindelse med indberetningen lempes mest muligt.

Der er en række formkrav til den fil, der uploades, da den skal opfylde et standardformat.

Hos Kvist og Jensen har vi gode erfaringer med et tilføjelsesprogram til E-conomic, der muliggør korrekt bogføring og dermed letter den administrative byrde ved registrering, indberetning og afregning af moms.

Er du omfattet, eller forventer du at blive omfattet af de nye regler inden for moms, så kontakt os gerne.