Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Indberet årsrapporten og undgå tvangsopløsning!


18. maj 2021
Andet

Tvangsopløsning af selskaber kan blive en realitet, hvis ikke deres årsrapporter bliver indsendt til Erhvervsstyrelsen. En situation der kan blive dyr at slippe ud af.

Efter færdiggørelsen af årsrapporten for selskaber, skal ledelsen være opmærksom på at få indberettet årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.
Indberettes årsrapporten ikke, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning i skifteretten. Dette vil medføre en del ekstra arbejde samt udgifter til at forhindre en reel tvangsopløsning.

Indsendelse af årsrapport

Selskaber har, efter udgangen af deres regnskabsår, pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Alle selskaber skal i udgangspunktet indberette årsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen både som PDF- og XBRL-format.

Årsrapporten skal normalvis indsendes, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Fristen for indsendelse af årsrapporten er dog blevet udskudt til 30. juni 2021 for selskaber, der har regnskabsafslutning 31.12.2020

Modtagelsestidspunktet er afgørende

Det er modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen, der er afgørende for, om indsendelsesfristen anses for at være overholdt. En enkelt dags forsinkelse er derfor en overskridelse af fristen.

Konsekvensen ved en manglende indberetning af årsrapporten er, at selskabet bliver sendt til tvangsopløsning i Skifteretten.

Tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et selskab. Efter afviklingen er færdiggjort ophører selskabet således med at eksistere og alle aktiver anses for udloddet til markedsværdi.

Hvornår kan der opnås udsættelse?
Skifteretten kan udsætte sagen, hvis ledelsen ønsker at genetablere selskabet. Det er dog en betingelse, at Skifteretten skønner, at der arbejdes seriøst med at få selskabet genetableret. Genoptagelsen sker under normale omstændigheder i samarbejde med en advokat og en revisor.

Den digitale postkasse

Uanset om der sendes skriftlige rykkere fra Erhvervsstyrelsen som følge af manglende indberetning af årsrapporten, erfarer vi, at ikke alle reagerer på disse. Årsagen kan være, at ledelsen ikke er opmærksom på at tjekke selskabets digitale postkasse. Vi anbefaler derfor, at ledelsen tjekker denne løbende. Ydermere er det også vigtigt at følge op på henvendelser fra Erhvervsstyrelsen for at sikre, at årsrapporten er indberettet.