Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Kompensation til virksomheder berørt af regeringens restriktioner i Nordjylland


18. december 2020
Revision

Opdateret d. 12.04.2021 kl. 13:00

På baggrund af den meget indskrænkede bevægelsesfrihed ind og ud af de syv nordjyske kommuner fra d. 6. november 2020 til og med d. 26. november 2020, er der etableret kompensationsordninger målrettet lige præcis de virksomheder, der har været berørt heraf.
Det er fastlagt, at der skal kunne søges kompensation for følgende:

– Faste omkostninger

– Omsætningstab for selvstændige, freelancere og kombinatører og kunstnere

– Lønudgifter

– Lønudgifter til pendlere

Tre ud af fire kompensationer er kendte fra tidligere på året og vil formentlig have samme betingelser. Den sidste kompensation, nemlig kompensation for lønudgifter til pendlere, er ikke set tidligere. Selvom kompensationen for pendlere står særskilt, så søges der automatisk for kompensation til pendlere, når der søges kompensation for almindelige lønudgifter. På baggrund af de indtastede oplysninger om virksomhedens adresse samt medarbejderens personoplysninger, beregnes det hvorvidt virksomheden er berettiget til kompensation som følge af at personen er pendler.

Da der endnu ikke er åbnet op for at søge kompensation for andet end lønudgifter (til pendlere og ikke-pendlere), vil denne artikel fokusere herpå. Det er vigtigt at bemærke at der i disse kompensationer er mulighed for at søge for virksomheders produktionsenheder (p-enheder) særskilt, således produktionsenheder omfattet af restriktionerne kan ansøges for, mens produktionsenheder som ikke har været berørt, kan holdes uden for beregningerne for f.eks. hvor stor en andel af de ansatte, der er hjemsendt.

Kompensation for lønudgifter (ikke for pendlere):

Det er muligt at søge kompensation for lønudgifter til hjemsendte medarbejdere, hvis virksomheden har hjemsendt mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere som følge af lokale restriktioner i perioden fra 6. november 2020 til 26. november 2020. Der er derudover følgende krav ved hjemsendelsen:

– Medarbejderen må ikke arbejde hjemme under hjemsendelsen

– Der skal betales fuld løn til den ansatte i kompensationsperioden

– Der må ikke afskediges ansatte i kompensationsperioden som følge af økonomiske årsager

– Omfatter kun medarbejdere ansat før 6. november 2020

Kompensation for lønudgifter til pendlere

For kompensation til lønudgifter til pendlere, er det alene betingelserne i punktform ovenfor, der er gældende. Altså er der ikke noget krav til, hvor mange hjemsendte medarbejdere, der skal være. Der findes for pendlere forskellige perioder, alt afhængig af pendlerens mulighed for at komme på arbejde. Perioderne er følgende:

– 6. November til og med 26. november 2020, hvis den ansatte er bosat inden for én af de 7 nordjyske kommuner mens arbejdspladsen er uden for de 7 nordjyske kommuner eller omvendt.

– 6. November til og med 15. november 2020, hvis både den ansatte og arbejdspladsen er bosat i en af de 7 kommuner, således der alene vil blive krydset kommunegrænser inden for de 7 nordjyske kommuner for at komme til arbejde.

Ansøgningsfristen for lønkompensationen er d. 24. december 2020, og kan søges om uden hjælp fra en revisor.

 

Hent en oversigt over kompensationer her