Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Lagerbeskatning på investeringsejendomme

Finansiering af retten til tidlig pension – Fokus på selskaber med investeringsejendomme. Som forslaget er fremlagt, vil lagerbeskatningen af ejendomme fortrinsvist omhandle investeringsejendomme. Denne artikel vil beskrive konsekvensen for investorer.


2. november 2020
Skat/Moms/Afgifter

Særligt for investeringsejendomme i selskaber

Aftalepartierne bag retten til tidlig pension ønsker at opnå en hurtigere beskatning af værdistigninger på ejendomme i selskaber, således der hvert år skal opgøres avance eller tab på investeringsejendomme i selskaber, også kaldet lagerbeskatning. Det er dog i udspillet fastsat en grænse for hvornår koncerner med investeringsejendomme skal lagerbeskattes, denne er på 100 mio. kr. Det oplyses i udspillet at op imod 75 % af ejendomsselskaberne ikke vil være omfattet af forslaget grundet bundgrænsen, men samtidig at størstedelen af ejendomsværdierne vil være omfattet grundet få store spillere på ejendomsmarkedet.

Eftersom det ikke er lovpligtigt at måle investeringsejendomme til dagsværdi, vil denne årlige opgørelse af avance eller tab formentlig også betyde, at der eventuelt skal laves en særskilt opgørelse af denne til SKAT hvert år.

I forbindelse med overgangen til den nye praksis, er det oplyst at en eventuel avance, der måtte være opstået inden indtræden i den nye beskatningsmetode, udskydes indtil ejendommen realiseres og normal avancebeskatning ville have fundet sted.

Da avancer opgjort ved indtræden i den nye beskatningsmetode udskydes, er det helt centralt at den korrekte handelsværdi opgøres forinden indtræden i den nye beskatningsmetode.

Forslaget om lagerbeskatning medfører en del spørgsmål og tanker, heriblandt:

  • Hvordan skal der skabes likviditet til at afregne skatten, når ejendommen ikke er realiseret?
  • Er der mulighed for tabsfradrag, hvis ejendommen falder i værdi efterfølgende? Tab på ejendomme har tidligere været kildeartsbegrænset.

Medfører de ændrede forhold usikkerhed for dig og din investering?

Kontakt os for at få få råd, vejledning og bliv opdateret om nye forhold vedrørende lagerbeskatningen af investeringsejendomme.