Konkurskarantæne


11. april 2022
Revision

Hvad betyder konkurskarantæne?

Konkurskarantæne vil sige, at en person i en periode får karantæne (altså forbud) mod at deltage i ledelsen af virksomheder, der drives i selskabsform. Dette kunne eksempelvis være et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Konkurskarantænen vil som udgangspunkt have en varighed på tre år.
Reglerne om konkurskarantæne blev indført i 2014, og muligheden for at tildele personer en konkurskarantæne har efterfølgende været hyppigt anvendt. For at en person kan ifalde konkurskarantæne, skal personen have været en del af selskabets ledelse inden for et år før selskabets konkurs. Personen skal i sin tid som ledelsesmedlem have udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, hvilket vil sige, at personen skal opfylde mindst ét af følgende udsagn:

  • Der er ikke indberettet og afregnet A-skat, AM-bidrag eller moms i en længere periode.
  • Selskabet har ikke en opdateret bogføring, der er ikke aflagt årsregnskab, og bogføringsmateriale er måske ligefrem bortkommet.
  • Der er et ulovligt aktionærlån (ledelsesmedlemmet har lånt penge af selskabet).
  • Selskabets økonomi er sammenblandet med ledelsesmedlemmets økonomi.

Hvis et af ovenstående tilfælde er aktuelle, vil der være en sandsynlighed for at ifalde konkurskarantæne.

Skal jeg frygte for selv at blive ramt af konkurskarantæne?

Når en virksomhed går konkurs eller indleder en rekonstruktion, så vil en kurator eller rekonstruktør undersøge sagen, og tage stilling til om ledelsen har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse – altså om konkurskarantæne kunne være aktuelt. Hvis kurator eller rekonstruktør vurderer, at et ledelsesmedlem ikke har opfyldt sine pligter, så vil skifteretten være den instans, der skal afsige dom herom.

Når en person ifalder konkurskarantæne, så bliver det noteret i et konkurskarantæneregister. Registret er ikke frit tilgængeligt for offentligheden. Når Erhvervsstyrelsen har registreret personen i konkurskarantæneregistret, så vil det ikke være muligt at registrere denne person som ledelsesmedlem i et selskab.

Kan man alligevel starte ny virksomhed eller deltage i ledelsen i den periode, hvor man har konkurskarantæne?

Svaret lyder måske overraskende – men ja, det kan man godt.
En almindelig konkurskarantæne er nemlig ikke gældende for virksomhedsformer med personlig og ubegrænset hæftelse. Det er først i tilfælde af en overtrædelse af konkurskarantæne, at man kan blive pålagt en udvidet konkurskarantæne, der medfører forbud mod deltagelse i ledelsen i alle former for erhvervsvirksomheder.

For at undgå truslen mod at ifalde konkurskarantæne er det vigtigt, at der er styr på virksomhedens bogholderi, herunder indberetning af moms og A-skat mv. Vi anbefaler dig at kontakte din revisor, hvis du har en tilknyttet, så I kan drøfte din og din virksomheds situation.