Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Momslån


14. marts 2022
Revision

Det er nok gået de færreste næser forbi, at Skattestyrelsen grundet Covid-19 har tilbudt en række danske virksomheder momslån. Fristen for tilbagebetaling den 1. april 2022 nærmer sig med hastige skridt. Læs med her og se, hvilke muligheder der er for udskydelse af tilbagebetalingstidspunktet.

Skattestyrelsen har tidligere udsendt brev til de virksomheder, der har optaget et rentefrit momslån for at gøre opmærksom på, at fristen for indfrielse af lånet er rykket til 1. april 2022. Samtidig gjorde Skattestyrelsen opmærksom på, at der kortvarigt vil være mulighed for at oprette en betalingsaftale, hvor der i op til 24 måneder kan afdrages på momslånet. Der er dog kun åbent for at oprette en betalingsaftale i perioden 15. marts til 15. april 2022, så man bør være særligt opmærksom på disse datoer.

I perioden med betalingsaftalen vil gælden blive forrentet med 0,7 % om måneden, og eftersom renten ikke er fradragsberettiget, svarer det til en bankrente på omkring 11 % årligt.

Det er dog ikke alle, der kan oprette en sådan betalingsaftale. Hvis din virksomhed står i en af følgende situationer, vil der straks gives afslag på en ansøgning:

  • Hvis din virksomheds corona-lån er opsagt,
  • Hvis din virksomhed har gæld, som er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. En sådan gæld skal afvikles, før der kan søges,
  • Hvis din virksomhed tidligere har haft betalingsordninger, som er blevet misligholdt inden for den seneste måned,
  • Hvis din virksomhed allerede har en eksisterende betalingsordning med Skattestyrelsen, er det ikke muligt at oprette endnu en betalingsordning. Man kan nemlig kun have én betalingsordning ad gangen. Hvis man både har momslån, der forfalder den 1. april 2022 og den 1. november 2022, er det således vigtigt at overveje allerede nu, om der skal laves én samlet tilbagebetalingsordning for de to momslån,
  • Hvis din virksomhed har overset en indberetning til Skattestyrelsen, enten af moms, skat eller afgifter, hvorfor den er blevet fastsat skønsmæssigt, skal denne indberetning laves, før der kan oprettes en betalingsaftale.

Hvis der opnås en betalingsaftale, er det vigtigt at overholde alle frister. Hvis blot én betaling ikke overholdes, forfalder hele gælden til betaling straks. Det samme er gældende, hvis andre skyldige poster (fx moms, A-skat og AM-bidrag) ikke betales rettidigt. Såfremt din virksomhed i betalingsordningens løbetid skulle få penge til gode hos Skattestyrelsen, for eksempel tilgodehavende moms, vil disse blive modregnet i gælden omfattet af betalingsordningen.

Det er vigtigt allerede nu at vurdere mulighederne. Kan man tilbagebetale lånene med fri likviditet når lånene forfalder den 1. april, eller kan der skaffes likviditet ved at optage et banklån – og hvad er betingelserne herfor? Hvad er mulighederne for at få en betalingsordning hos Skatteforvaltningen, og hvordan er renten i forhold til den der kan opnås ved et banklån? Der er mange spørgsmål, og det kræver rettidig omhu at svare på dem alle.
Skattestyrelsen har oplyst, at der vil blive sendt rykkerskrivelser ud d. 21. april 2022 med forfaldsdato 3. maj 2022, hvorefter gælden vil blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen og pålagt renter efter deres gældende satser.

Hvis du har brug for hjælp og vejledning til at vurdere de forskellige muligheder, er vi hos Kvist & Jensen klar til at hjælpe dig.