Kan du modtage skattefri seniorpræmie?


28. marts 2022
Revision

Hvis du har nået folkepensionsalderen, men ikke føler, at du er klar til at forlade arbejdsmarkedet, har du muligvis ret til seniorpræmie.

Seniorpræmie er et skattefrit engangsbeløb, der kan udbetales til de, der er født d. 1. januar 1954 eller senere, og ikke har forladt arbejdsmarkedet, når de når folkepensionsalderen. Der er mulighed for at få op til to beløb udbetalt i seniorpræmie. Om man får et eller to beløb udbetalt afhænger af, hvor længe man fortsætter med at arbejde efter at have nået folkepensionsalderen.

Hvis du arbejder det første år efter du har nået folkepensionsalderen, kan du modtage et skattefrit engangsbeløb på 43.697 kr. (2021) / 44.221 kr. (2022) såfremt du:

  • Er født d. 1. januar 1954 eller senere,
  • Har haft mindst 1.560 løntimer de første 12 måneder efter du har nået folkepensionsalderen, svarende til gennemsnitligt 30 timer ugentligt,
  • Har haft en gennemsnitlig månedlig timeløn på minimum 123,97 kr. (2021) eller 126,82 kr. (2022).

OBS: Grundet COVID-19 er der indført særlige regler, hvis du er født i perioden 1. januar – 30. juni. I så fald skal du kun have haft 1.040 løntimer i de første 12 måneder efter, at du har nået folkepensionsalderen, svarende til gennemsnitligt 20 timer ugentligt.

Hvis du også arbejder det andet år efter, at du har nået folkepensionsalderen, eller først begynder at arbejde i dette år, kan du også have ret til en seniorpræmie på 26.010 kr. (2021) / 26.322 kr. (2022) hvis du opfylder følgende krav:

  • Du er født d. 1. januar 1954 eller senere,
  • Du har haft mindst 1.560 løntimer fra måned 13-24 efter du har nået folkepensionsalderen, svarende til gennemsnitligt 30 timer ugentligt,
  • Din gennemsnitlige månedlige timeløn har været minimum 126,82 kr. (2021) eller 128,34 kr. (2022).

Men hvordan får du så den skattefrie seniorpræmie?

Hvis du er lønmodtager, får du automatisk udbetalt seniorpræmien, hvis du opfylder de ovenstående krav. Udbetalingen sker tidligst 14 måneder efter, at du har nået folkepensionsalderen.

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, kan du først søge, når der er gået 1 år fra du har nået folkepensionsalderen. Du kan ansøge om seniorpension HER.

Er du selvstændig, kan du på baggrund af overskuddet fra din virksomhed, have ret til at modtage seniorpræmie. Overskuddet fra virksomheden omregnes til løntimer ved brug af en omregningssats på 126,81 kr. (2021) / 128,33 kr. (2022). Man kan først omregne overskuddet til løntimer, når overskuddet fremgår af årsopgørelsen.

Ejer du et selskab, hvor du har afgørende indflydelse i selskabet (ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi), kan du få seniorpræmie på baggrund af den A-indkomst, du udbetaler til dig selv. I dette tilfælde gælder satserne i starten af artiklen for lønmodtagere.

borger.dk kan du beregne, hvornår du kan søge seniorpræmie fra, samt hvornår den kan forventes udbetalt.

Har du spørgsmål til artiklen eller ønsker noget uddybet, tøv da ikke med at kontakte din revisor, som kan hjælpe dig videre.