Pension for selvstændige


13. december 2021
Revision

Har du som selvstændig tænkt på din pension?

Alle danskere er berettiget til at modtage folkepension, men det er ikke altid nok til at kunne opretholde den levestandard, som man ønsker i sin alderdom.

For mange selvstændige virker det mere logisk at spare op i virksomheden og hæve mindre, end de tjener, og derved lade en del af overskuddet forblive i virksomheden. Det skyldes den opfattelse, at pengene giver større afkast i virksomheden til brug i den daglige drift eller nye investeringer. Dermed bliver virksomheden i sig selv en pensionsopsparing til den dag, hvor man går på pension og virksomheden skal sælges. Men der er visse skattemæssige fordele ved at indbetale til en pensionsopsparing løbende samtidig med at man går en tryg fremtid i møde.

Firmapensionsordning

Er man ejer eller medejer af et ApS eller A/S, kan man etablere en helt almindelig firmapensionsordning, hvor virksomheden hver måned indbetaler pension i forbindelse med lønudbetalingen. Der er flere fordele ved at gøre det på denne måde. Selskabets egen indbetaling til pensionsopsparingen trækkes fra som driftsudgift i virksomheden og sænker derved selskabets overskud, hvorfor man slipper for at betale selskabsskat af dette. Bidrager man selv til pensionsopsparingen også, fratrækkes beløbet din bruttoløn, hvorfor din skattepligtige indkomst bliver lavere.
Herudover bliver pensionsopsparingen investeret og forrentet hos pensionsselskabet, hvor du kun betaler 15,3% i skat af afkastet mod 22% af et overskud i et selskab.

Enkeltmandsvirksomhed

Driver man en enkeltmandsvirksomhed, er der forskellige typer af pension, man kan indbetale til – alle satser er de gældende satser for 2021:

  • Livsvarig alderspension højest 53.800 kr.
  • Ratepension højest 58.500 kr.
  • Aldersforsikring (engangsudbetaling) højest 5.400 kr., medmindre du har mindre end 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, i så fald højest 52.400 kr. Dog skal man være opmærksom på, at man ikke har ret til fradrag for indbetaling til aldersforsikring.

Som noget særligt for selvstændige kan man årligt indbetale 30% af virksomhedens regulerede overskud ind til livsvarig alderspension og få fuldt fradrag for hele indskuddet. Det gør, at man lettere kan regulere indbetalingen år for år, da der hverken er noget minimum- eller maksimumbeløb, der skal indbetales. Således betyder det, at ved mindre gode år, kan der blot indbetales mindre til den eksterne pensionsordning eller slet ingenting. Selvom man indbetaler 30% af overskuddet til livsvarig alderspension, kan man stadig samme år indbetale op til 58.500 kr. (2021) til ratepension.

Når man er selvstændig, bør man overveje at lave en kombination af en ekstern pensionsordning og opsparing i virksomheden. På denne måde undgår man at satse alt på et bræt, og samtidig har man mulighed for at tilkøbe forsikringsdækning således, at man selv og ens familie er dækket i tilfælde af sygdom, hvis man mister evnen til at arbejde, eller ved død.

Ophørspension

Hvis man er på vej på pension og derfor er i gang med at sælge sin virksomhed, kan man bruge hele eller dele af sin fortjeneste til pension, og samtidig få fuldt fradrag for indbetalingen. Ophørspension giver nemlig selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at anvende avancen fra et virksomhedssalg til en pensionsordning. I 2021 gælder det, at man kan få fuldt fradrag for indskud på pensionsordningen på op til 2.931.800 kr. i det år, hvor virksomheden sælges. Dette gælder både for selvstændigt erhvervsdrivende, men også hovedaktionærer (A/S) og hovedanpartshavere (ApS).

Vi anbefaler at du kontakter din revisor, hvis du overvejer at indbetale til pension og ønsker et overblik over det foreløbige resultat i virksomheden.