Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Undgå tvangsopløsning - Omdan dit IVS til et ApS

En ny aftale har rykket fristen for omregistrering af IVS til ApS


26. januar 2021
Rådgivning

Opdateret d. 09.03.2021

Der er nu åbnet for omdannelse af Iværksætterselskaber efter de nye regler

Det blev i december 2020 vedtaget at lempe reglerne for omdannelse af iværksætterselskaber til anpartsselskaber (link til vores artikel), og det er nu muligt at foretage en omregistrering efter de nye regler.

Til omregistreringen skal følgende dokumenter bruges:

  1. Generalforsamlingsreferat, hvor det vedtages at omdanne selskabet fra IVS til ApS
  2. Tilrettede vedtægter som følge af omdannelsen
  3. Dokumentation for, at selskabskapitalen er indbetalt

Efter at omdannelsen er vedtaget på selskabets generalforsamling, er der en frist på 14 dage til at foretage omdannelsen.

Hvis ikke omdannelsen sker rettidigt, så kan selskabet blive tvangsopløst. Hvis selskabet er oversendt til tvangsopløsning, men det efterfølgende ønskes, at selskabet skal genoptages, gælder de almindelige regler for omdannelse af selskaber. Det betyder, at de lempeligere regler den krævede selskabskapital ikke finder anvendelse, og det er derfor et krav at egenkapitalen samlet set er positiv med 40.000 kr.

Hvis du ønsker at omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab ved brug af de lempeligere regler, som blandt andet hjælper iværksætterselskaber med negativ egenkapital, er det vigtigt at overholde de oplyste tidsfrister.

Vi anbefaler at du kontakter din revisor for hjælp til dokumentationen for omdannelsen, samt eventuel sparring om, hvorvidt selskabet bør omdannes og hvilke muligheder, der er i lige præcis dit tilfælde.

Nedenstående er original artikel fra d. 26. januar 2021

Iværksætterselskaber (IVS’er) hører snart fortiden til. Det skyldes ændringen i selskabsloven tilbage i april 2019, hvor muligheden for at oprette denne form for selskaber blev fjernet, mens det ligeledes blev vedtaget, at eksisterende IVS’er skulle omregistreres eller lade sig tvangsopløse.

Den helt store fordel ved stiftelsen af et IVS var, at startkapitalen udelukkende kunne bestå af 1 kr., hvor man med et anpartsselskab (ApS), skal have en startkapital på 40.000 kr. Selskaber hæfter, som udgangspunkt, kun med dennes selskabskapital, alt mens enkeltmandsvirksomheder hæfter personligt og ubegrænset. Forskellen mellem kravet til selskabskapital mellem et IVS og et ApS gjorde det altså nemmere at stifte et IVS, og den risikerede kapital er væsentlig mindre, sammenlignet med enten et ApS eller en personlig ejet virksomhed.

Ændringen i selskabsloven d. 9. april 2019, betød at eksisterende IVS’er enten skulle opløses eller omdannes til et ApS. Dette havde iværksætterselskaberne oprindeligt 2 år til at afvikle, med deadline d. 15. april 2021.

For iværksættere med drømmen om at videreføre deres IVS, kan det dog være svært at finde den fornødne kapital på 40.000 kr. til omdannelsen af deres virksomhed. Fristen for omregistreringen nærmer sig med hastige skridt, mens Corona-krisen for nogle har gjort det til en næsten umulig opgave at skaffe en kapital på 40.000 kr.

Det lysner dog i horisonten for de tilbageværende IVS-ejere

Regeringen og folketinget har forhandlet om en aftale, som skal lette lidt på kravene for omregistreringen fra IVS til ApS, og denne aftale er nu vedtaget. I aftalen er fristen for omdannelsen udskudt fra d. 15. april 2021 til d. 15. oktober 2021. Dette giver iværksætterselskaberne et halvt år yderligere til at nå, at få deres selskab omregistreret.

Udover at forlænge fristen for omdannelsen, er det vedtaget, at det skal være markant nemmere for IVS’erne at omdanne til ApS. Dette er gjort ved at give dem muligheden for blot at indbetale differencen mellem deres registrerede selskabskapital (typisk 1 kr.), og kapitalkravet for anpartsselskaber på mindst 40.000 kr. Der vil derfor i de fleste tilfælde være mulighed for at indbetale 39.999 kr., og omdanne et iværksætterselskab til et anpartsselskab. Der er altså ikke længere et krav om en samlet positiv egenkapital på et vist niveau.

Du er velkommen til at kontakte Kvist & Jensen, hvis vi skal kigge på mulighederne for at omdanne dit IVS.