Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Forskudsopgørelse 2022


15. november 2021
Revision

Vil du undgå en stor restskat? Så bør du læse vores guide, som har til formål at gøre din forskudsopgørelse for 2022 mere præcis.

Forskudsopgørelsen for 2022 dannes af skattestyrelsen den 20. november 2021, hvilket giver danskere god tid til at få indberettet ændringer inden det nye skatteår. Forskudsopgørelsen har til formål at sikre en præcis indkomstopgørelse, så du slipper for at betale restskat eller endda potentielt kan ende med en overskydende skat, som bliver udbetalt i starten af april det efterfølgende år.

Der kan være mange årsager til at den enkeltes skat bliver påvirket, hvilket giver anledning til at ændre forskudsopgørelsen. Forskudsopgørelsen bør ændres i takt med ændringer i privatøkonomien.

Eksempler på ændringer i privatøkonomien, der kunne påvirke forskudsopgørelsen:

  • Køb/salg af fast ejendom
  • Jobskifte eller afskedigelse
  • Lønreguleringer
  • Bryllup/skilsmisse
  • Befordringsfradrag (som evt. er ændret grundet Corona)
  • Opstart/ophør af virksomhed (avance, tab og udbytte)

Gode tips til forskudsregistrering af personlig indkomst

Har du en årsindkomst op til 390.610 kr., svarende til månedsløn på ca. 32.500 kr. før arbejdsmarkedsbidrag, er det bedre at sætte din indkomst lidt for lavt, hvis du vil slippe for en restskat.

Er den forventede årsindkomst mellem 390.610 kr. og 600.543 kr., svarende til en månedsløn i intervallet ca. 32.500 til ca. 50.000 før arbejdsmarkedsbidrag, er det ligegyldigt om din forventede indkomst står for højt eller for lavt.

Hvis du tjener mere end forskudsregistreret, så betaler du automatisk mere i skat, og tjener du mindre, betales der ligeledes mindre i skat – helt automatisk.

Forventer du en indkomst over 600.543 kr., vil det være bedst at sætte indkomsten for højt, hvis du vil undgå restskat.

Befordringsfradrag

COVID-19 har påvirket vores arbejdsadfærd mht. at arbejde hjemmefra, hvilket naturligvis påvirker befordringsfradraget. Eftersom der under COVID-19 har været hjemsendt mange medarbejdere, vil det være en god ide at kontrollere sit befordringsfradrag på forskudsopgørelsen for 2022, da det som udgangspunkt vil være identisk med befordringsfradraget fra årsopgørelsen for 2020 eller forskudsopgørelsen for 2021.

Gift eller skilt

Ved ægteskab bliver par sambeskattet fra det år, de bliver gift. Det betyder at man bliver fællesbeskattet, og kan derved opnå større fradrag. Ved skilsmisse udtræder man af sambeskatningen det år, man går fra hinanden. Om man bliver gift eller skilt bliver automatisk registreret hos Skat, men først ved årsopgørelsen og ikke forskudsopgørelsen. Ønsker man at forskudsregistrere sin ægteskabsstatus skal man kontakte Skat.

Der kan ved eventuelle spørgsmål eller bekymringer altid hentes hjælp hos SKAT eller hos din revisor.