Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Revision

Revision giver indblik og overblik

Revision handler om mere end tal

Hos os er du meget mere end bare dit firmas CVR-nummer

Vi er helt nede på jorden

For nogle firmaer er et besøg af revisionen, som at lukke en flok nysgerrige mennesker inden for døren. Pludselig vrimler det ind med fremmede, der stiller teoretiske spørgsmål, tager stikprøver for at tjekke varebeholdningen, og beder dig finde alle bilag, attester og andre dokumenter.

Hos os har vi en noget mere ”nede på jorden” tilgang til revision. Den fokuserer mere på de praktiske detaljer omkring regnskabsaflæggelsen, og på at krydstjekke og sikre, at du får udnyttet alle dine fradragsmuligheder, afregnet moms og afgifter korrekt og alt det andet, vi erfaringsmæssigt ved, kan volde problemer.

Vi forsøger først at forstå

Samtidig har vi hele tiden fokus på at se bag om tallene, for bedre at kunne forstå både din forretning og de mennesker, der udgør den. Det giver os en meget bedre indsigt i, hvad det er for spørgsmål, vi skal stille, når vi reviderer dit firmas regnskab – samt hvordan vi bedst kan rådgive og hjælpe dig med at vækste din forretning.

Derved bliver revisionen en god lejlighed til at mødes, gøre status og se fremad – og få taget alle – selv de svære – spørgsmål i tide.

Så hos os slipper du for fornemmelsen af at blive afhørt, får fast kontaktperson – også på partner niveau – og en meget mere behagelig revision.

Vi reviderer alle slags regnskaber

Revision af årsregnskabet

Den klassiske revisionsopgave, der blåstempler dit firma og dets årsregnskab

Revision af specialregnskaber

Vi reviderer også projektregnskaber
og alle andre former for regnskabstyper

It-revision

Vi reviderer it-sikkerhed og dataopbevaring med alle tilhørende erklæringer

En revisorerklæring er en blåstempling

En af de vigtigste fordele ved revisionen er, at du får en revisorerklæring på dit regnskab.
Vi kan også give en række andre erklæringer, der dokumenterer, at I har orden på tingene inden for det pågældende område.

Få tryghed om firmaets regnskab

Med revision af en statsautoriseret revisor skabes der tryghed omkring firmaets regnskab. Det betyder, at alt er gennemgået og fundet i orden efter de forskrifter, der er i regnskabslovgivningen.

Revisionen er ikke kun noget, du får foretaget for skattens skyld! Det giver også et meget mere professionelt billede af dit selskab set med både myndigheders, bankers, investorers, samarbejdspartneres og alle mulige andre interessenters øjne.

En revisorerklæring åbner døre

Samtidig kan en revisorerklæring åbne døre for det nystartede selskab, for finansieringen af jeres næste, nye tiltag og i alle andre sammenhænge, hvor der er brug for ekstra troværdighed.

Vi kan udstede erklæringer om alt, hvor der er brug for uvildig revision og dokumentation for de faktiske forhold. Det gælder alt lige fra stiftelseserklæringer over omsætningserklæringer og til erklæringer i forbindelse med selskabsovertagelser.

Brug for revision?

Har du brug for en professionel og helt nede på jorden revision?

Så vælg den nærmeste Kvist & Jensen-afdeling og angiv dine kontaktoplysninger her.

Vi kontakter dig i løbet af kort tid inden for normal åbningstid.

Indsender du kontaktformularen uden for vores normale arbejdstid, kontakter vi dig på førstkommende hverdag.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Revisorerklæringer

Vi kan udstede revisorerklæringer om f.eks.:

Klientkonti

Dokumenterer at klientkontoen stemmer i forhold til klienternes indbetalinger.

Omsætningserklæring

Dokumenterer at omsætningen er opgivet korrekt – f.eks. til banken.

Stiftelseserklæring

Erklæring om at selskabet er stiftet korrekt i forhold til selskabslovgivningen.

Selskabsovertagelse

Dokumentation af alle relevante forhold ved selskabsovertagelser og frasalg.

Databehandlererklæring

Dokumentation af, at firmaet opbevarer data sikkert og korrekt i henhold til loven.

Andre erklæringer

Kontakt os vedrørende alle andre former for erklæringer og påtegninger.

Behøver jeg en revisor til at revidere vores regnskab?

Mange små selskaber fravælger helt revision.
Derved risikerer de at snyde dem selv for vigtige fradrag, og mister den blåstempling, som en revisorerklæring er i årsregnskabet.

Hvem kan fravælge revision af regnskabet?

Et selskab kan fravælge revision af deres regnskab, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af disse tre parametre på balancedagen:

  • Har en balancesum på maksimalt 4 mill. kroner
  • Har en nettoomsætning på under 8 mill. kroner
  • I gennemsnit ikke har haft over 12 heltidsbeskæftigede
    i løbet af regnskabsåret

Et nystiftet selskab kan ved stiftelsen fravælge revision. Det kræver dog at selskabet i det første regnskabsår ikke overskrider to af de ovennævnte grænser ved udløbet af første regnskabsår.

Betyder ikke, at du slipper for at indsende regnskab

Selv om du har fravalgt revision af firmaets årsregnskab, fratager det dig ikke for forpligtelsen til rettidigt at indsende firmaets årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Her vil du oftest alligevel have brug for et revisionsfirma til at udfærdige årsregnskabet. I hvert fald, hvis du vil sikre dig, at du får udnyttet alle fradragsmuligheder, afregnet moms og andre punktafgifter korrekt, samt får afsluttet regnskabet korrekt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.