Kontantforbuddet er skærpet

– den beløbsmæssige grænse er nedsat med 40 %


27. juli 2021
Revision

Det kan være dyrt at modtage for store kontante betalinger. Vær derfor opmærksom ved kontante betalinger, da betalinger med kontanter i visse tilfælde kan anses for at være indbydes forbundne, og dermed kan flere betalinger anses som én samlet betaling.

Folketinget har i juni besluttet at nedsætte den beløbsmæssige grænse for, hvor store kontante betalinger der accepteres, fra 49.999 kr. til 19.999 kr. gældende fra 1. juli 2021. Skærpelsen omfatter alle erhvervsdrivende på nær de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, herunder for eksempel ejendomsmæglere, advokater og pengeinstitutter. Disse virksomheder er til gengæld omfattet af hvidvaskningslovens regler om indberetningspligt.

Grænsen gælder for hver enkelt handel, men hvis flere betalinger vurderes at være indbyrdes forbundne, så kan flere betalinger anses som én samlet handel med en samlet grænse på 19.999 kr. I vurderingen af, om flere betalinger skal vurderes som én samlet handel, er der ved domstolene lagt vægt på om betalingerne er foretaget ved samme besøg i forretningen. Det er altså ikke muligt at købe et bord og en sofa til hhv. 15.000 kr. kontant på to forskellige kvitteringer, hvis begge dele købes ved samme besøg i butikken.

Kontantforbuddet er overskredet – hvad nu?

Der er mange kontanter i omløb. Faktisk var der i udgangen af 2020 4 mia. kr. flere kontanter i omløb end i 2019, hvilket svarer til en stigning på ca. 5,5 procent. Når der er flere kontanter i omløb, så kræver det bevågenhed ikke at overskride de nu nedsatte grænser.
Hvis der er modtaget kontante betalinger således at kontantforbuddet er overskredet, så straffes det med bøde. Den mindste bøde er på 10.000 kr., og ellers udmåles bøden som 25 % af det modtagne beløb over beløbsgrænsen.

Hvis der modtages betaling for en bil til kr. 79.999, så er kontantforbuddet overskredet med 60.000 kr. Bøden udmåles således som 25 % af 60.000 kr., svarende til 15.000 kr. Hvis der derimod modtages betaling for en sofa til 20.000 kr., så er kontantforbuddet overskredet med 1 kr. Her er bødeudmålingen anderledes end oven for, da 25 % af 1 kr. er 0,25 kr. Eftersom bøden mindst kan udgøre 10.000 kr., så vil bøden være på 10.000 kr., selvom forbuddet alene er oversteget med 1 kr.

Det er altså vigtigt at informere personalet om kontantforbudsreglerne, således de ærgerlige penge kan undgås. I tvivlstilfælde hvor kunden foretager flere køb, og der betales kontant således kontantforbuddet samlet set vil blive overskredet, vil vi anbefale at spørge kunden om det er muligt at foretage betaling med dankort, mobilepay eller bankoverførsel i stedet.