Brug af bonuspoint på ferierejser


16. januar 2023
Revision

De fleste flyselskaber og hoteller har et loyalitetsprogram, hvor der optjenes bonuspoint når man booker en flyrejse eller en overnatning. Disse point kan senere anvendes til at købe for eksempel flybilletter eller overnatninger. Men hvis bonuspointene er optjent ved arbejdsrelaterede rejser som arbejdsgiver har betalt, hvilke regler gælder så?

Skattepligt

Først og fremmest er det som udgangspunkt arbejdsgiveren, der bestemmer, hvordan bonuspoint kan anvendes, men hvis arbejdsgiveren giver tilladelse til at de optjente point kan anvendes af medarbejderne til private formål, vil det medføre beskatning hos medarbejderen.

Det er ikke arbejdsgiverens pligt at indberette brugen af bonuspoint som lønindkomst, men derimod medarbejderen selv, der skal sørge for, at værdien af disse bonuspoint bliver indberettet til Skattestyrelsen som B-indkomst. Beskatning sker som personlig indkomst, dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.

…men hvilket beløb skal indberettes til Skattestyrelsen?

Beløbet der skal beskattes, er det beløb, som medarbejderen ellers selv skulle have betalt for flybilletten eller hotelovernatningen. På samme måde gælder det, at såfremt der er nok bonuspoint til at ægtefælle/partner og børn kan rejse med, så er det medarbejderen, der vil blive beskattet af rejsens markedsværdi, da alle bonuspoint stammer fra medarbejderens forretningsmæssige rejser og derfor er dennes personalegode.

Er du eller din medarbejder i tvivl om, om medarbejderens brug af bonuspoint er skattepligtige, ring da til din revisor for at få klart svar.