Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Nye regler for afskrivninger på bygninger fra 2023

Satsen for skattemæssige afskrivninger på bygninger er nedsat


13. februar 2023
Revision

Står du med overvejelsen om at investere i bygninger, kan denne ændring netop være relevant for dig.

I slutningen af december 2022 blev det vedtaget, at afskrivningsberettigede bygninger anskaffet fra 1. januar 2023 skattemæssigt kan afskrives med højst 3% årligt mod 4% tidligere. Det betyder, at bygningen bliver afskrevet over 33 år frem for tidligere 25 år. Set over hele årrækken er der ikke tale om en merskat for virksomhederne, men der vil være en likviditetsforskydning, da skatten de første 25 år vil være højere (med nuværende selskabsskatteprocent 22.000 kr. for hver 10 mio. kr. investeret i bygninger), hvorimod skatten vil være lavere de sidste 9 år.

Der skal dog gøres opmærksom på, at ændringen ikke påvirker de regnskabsmæssige resultater, da det alene påvirker det skattemæssige resultat.

Udover bygninger gælder ændringen også installationer samt visse former for kunstnerisk udsmykning, ligesom begrebet ”bygninger” også dækker over om- og tilbygninger. Reglerne gælder også for bygninger, der er opført på lejet grund.

Ikrafttræden

Bygninger, der er anskaffet før 1. januar 2023 kan fortsat skattemæssigt afskrives med 4% årligt, men er bygningen anskaffet d. 1. januar 2023 eller senere, er de nye regler gældende. Såfremt man har en ældre bygning og er i gang med en til- eller ombygning, der først færdiggøres efter d. 1. januar 2023, vil bygningen skulle afskrives med forskellige satser; den oprindelige bygning med 4% årligt, mens til- eller ombygningen afskrives med 3% årligt.

Når der tales om ”anskaffelse”, betyder det, når bygningen tages i brug. Såfremt der er igangværende byggeprojekter, som først står færdige i 2023, vil det være de nye regler, der er gældende. Bygninger, der er købt med overtagelse i 2022, skal derfor også være taget i brug inden årets udløb. Hvis ikke dette er tilfældet, skal bygningen fremadrettet afskrives med 3% årligt.

Intet tillæg på 3%

Tidligere var det sådan, at hvis levetiden på en bygning var mindre end 25 år, kunne bygningen afskrives på kortere tid og tillægges 3% til den årlige afskrivning. Denne regel er nu ændret til, at bygninger stadig godt kan afskrives på mindre end 33 år, hvis levetiden er kortere, men der er intet tillæg på 3%. En bygning med en levetid på 20 år, kan derfor skattemæssigt afskrives med 5 % årligt.

 

Er du i tvivl om, hvordan denne regelændring kan påvirke afskrivningerne på dine bygninger? Tag da kontakt til din revisor.