Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Opnå fradrag for elafgiften til din elbil


31. januar 2022
Revision

Det er som udgangspunkt ikke muligt for virksomheder at få godtgjort elafgiften af den elektricitet, der er forbrugt til opladning af elbiler, hvis ladestanderne stilles til rådighed for medarbejdere og kunder uden betaling.

Læs med her for at forstå, hvordan du alligevel kan opnå fradrag for elafgiften, selvom ladestanderen stilles til rådighed uden betaling.

Fradrag for elafgift

Når man køber strøm, er strømmen belagt med en afgift på 90 øre/kWh(2021), hvoraf 89,6 øre af afgiften under visse betingelser kan godtgøres. Man skal være momsregistreret for at kunne få godtgjort elafgiften. Det er dog ikke en selvfølge, at momsregistrerede virksomheder også har fradrag for elafgiften af den strøm, der bruges til opladning af elbiler.

Der er lavet en særordning frem til 2031, hvor elafgiften kan refunderes. Der er to betingelser, der skal være opfyldt, for at virksomheden har fradrag for elafgiften på den strøm, der anvendes til virksomhedens ladestandere:

  1. I ladestanderen skal der være installeret en bimåler. Denne skal være placeret korrekt, således der ikke opstår tvivl om, hvad strømmen er anvendt til.
  2. Forbruget, der måles af bimåleren, skal faktureres af virksomheden som en opladningsydelse til den enkelte bruger.

Det er altså som udgangspunkt ikke muligt for virksomheder at stille ladestandere gratis til rådighed for deres medarbejdere, kunder mv., da opladningsydelsen ikke faktureres, og betingelse nr. 2 således ikke opfyldes.

Mulighed for at stille ladestandere til rådighed for medarbejdere og kunder gratis

Hvis ikke det er muligt at opfylde de to betingelser ovenfor, kan man i stedet via et operatørselskab få fradrag for elafgiften. Operatørselskabet er en virksomhed, der tilbyder opladning på abonnement. Da operatørselskabet er et mellemled mellem din virksomhed og forsyningsselskabet, kan 2. betingelse opfyldes, da operatørselskabet fakturerer din virksomhed for opladningsydelsen. Operatørselskabet tillægger en avance til deres ydelse, men så længe denne avance er mindre end den sparede elafgift, så er det en god forretning at anvende operatørselskaberne til at opnå fradrag for elafgiften.