Skat af personalegoder 2020

Julen nærmer sig med hastige skridt og kommer som sædvanlig førend vi ved. Julen bliver benyttet af flere virksomheder til at give sine medarbejdere en påskønnelse for deres indsats i det forgangne år. Denne artikel vil kort beskrive de skattemæssige forhold, der er relevante ved dette års gaver og julegaver.


26. oktober 2020
Skat/Moms/Afgifter

Som arbejdsgiver er der mulighed for at påskønne sine ansattes indsats ved at give både mindre personalegoder og personalegoder med en direkte sammenhæng til arbejdet.

De mindre personalegoder adskiller sig fra personalegoder i almindeligvis, hvor det kræves at der er en direkte sammenhæng med arbejdet. Personalegoder med direkte sammenhæng med arbejdet må have en værdi af op til 6.300 kr. (2020), uden at medarbejderen beskattes. Hvis denne grænse overskrides, beskattes medarbejderen af det fulde beløb og har ikke skattefrihed af de første 6.300 kr.

For nærmere beskrivelse af personalegoder med direkte sammenhæng til arbejdet, kan der læses mere her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234874

Mindre personalegoder

For at mindre personalegoder uden en konkret sammenhæng med arbejdet kan være skattefri, er der et par faldgruber, der skal undgås.

Den første regel vedrører hvilken form goderne kommer i. Det er nemlig et krav for skattefriheden, at personalegoderne gives i form af naturalier. Det betyder blandt andet, at der ikke må gives kontantgaver eller gavekort i julegave. Gavekortene kan dog i visse tilfælde opretholde skattefriheden, hvis de ikke kan ombyttes til kontanter og at gavekortet er udstedt til specifikke naturalier. Hvis du overvejer at give et gavekort og ønsker at det skal være en skattefri gave for din medarbejder, er det en god idé at kontakte din revisor og drøfte situationen.

Den anden regel vedrører størrelsen af goderne, der gives til medarbejderen. Der er en grænse for, hvor mange penge goderne må have af værdi, som reguleres hvert år. I år er grænsen i alt 1.200 kr. for alle mindre personalegoder. Hvis ikke der gives andre gaver i løbet af året, må julegaven have en værdi på 1.200 kr. Hvis der modsat, gives andre personalegoder i løbet af året, må julegaven maksimalt have en værdi på op til 900 kr. for at opretholde skattefriheden.

Overfor fremgår en tabel, der skitserer reglerne for hvornår goderne, der gives til medarbejderen er skattefri og skattepligtige.

Kilde: skat, https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234840

Lejlighedsgaver

Lejlighedsgaver der gives til ansatte i forbindelse med særlige lejligheder er som udgangspunkt skattefrie og tæller ikke med i grænsen på 1.200 kr. for mindre personalegoder. Særlige lejligheder er f.eks. runde fødselsdage, bryllup, sølvbryllup mv. Der findes ingen klare regler for størrelsen af lejlighedsgaver. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte din revisor, hvis du overvejer at give en større lejlighedsgave. Det er nemlig hele gaven, der beskattes og ikke blot værdien udover det, der almindeligvis anses for passende.

Indberetningspligt

Arbejdsgiver har som udgangspunkt ingen indberetningspligt selvom grænsen på de 1.200 kr. overskrides som følge af flere gaver på mindre end 1.200 kr. Arbejdsgiver har dog indberetningspligt i det tilfælde at den ansatte modtager ét enkelt gode, som overstiger 1.200 kr., eller hvis der ydes en kontantgave uanset størrelsen.

Medarbejder skal oplyse på sin årsopgørelse (rubrik 20), hvis der er modtaget flere gaver, som tilsammen har en værdi der overstiger 1.200 kr.