Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Budgettering

Få rådgivning til budgettering fra tal eksperter!

Budgettering har mange ansigter

Et budget giver overblik over det forventede økonomiske råderum for virksomheden, for projektet, for byggeriet, for afdelingen… Vi rådgiver om alle former for budgettering.

Økonomistyring og budgettering er tæt forbundne

Skal du have fuldstændig styr på økonomien i din virksomhed, kræver det oftest indtil flere forskellige budgetter. Der er det overordnede budget for hele virksomheden, et for salget, et for produktionen og måske et for hver af virksomhedens andre afdelinger, samt et for hvert af de større projekter og anlægsaktiviteter, der er planlagt.

Samtidig er det vigtigt, at du løbende følger op på, hvor godt virkeligheden stemmer overens med de forudsigelser, du har gjort i budgettet. Derved får du en bedre økonomistyring i virksomheden, ligesom du kan anvende budgetteringen som et af dine ledelsesværktøjer.

Det rigtige budget kan overbevise banker og investorer

Skal der lånes penge, eller skaffes nye investorer, er det også vigtigt at have et budget, der sikrer den røde tråd fra forretningsplanen, og skaber forståelse for den virksomhed eller nye aktivitet, du er ved at skaffe kapital til.

Allervigtigst er det, at budgettet kommunikerer det økonomiske grundlag på en måde, som banken eller investorerne kan forstå.

Det kan vi rådgive dig om hos Kvist & Jensen – ligesom vi kan udarbejde budgetterne i samarbejde med dig og afgive en erklæring om budgettet.

Vi hjælper med alle typer budgettering

Hos Kvist & Jensen kan vi hjælpe dig med alle former for budgettering.

Etableringsbudget

Skal du starte ny virksomhed eller en ny aktivitet, giver et etableringsbudget overblik over den nødvendige investering.

Anlægsbudget

Før du går i gang med et anlægsarbejde, kan et anlægsbudget give overblik over de samlede omkostninger for dit anlægsprojekt.

Driftsbudget

Et budget for driften giver overblik over omkostninger, nødvendige hensættelser og gode ideer til optimeringer og besparelser.

Likviditetsbudget

Et likviditetsbudget kan advare om trængte perioder med dårlig likviditet, så du kan foretage nødvendige hensættelser i tide.

Resultatbudget

Et resultatbudget kan bruges til at forudsige årets omsætning og driftsmæssige resultat, så du får betalt korrekt selskabsskat.

Projektbudget

Et projektbudget giver overblik over alle udgifter til projektet, samt hvordan de fordeler sig hen over hele projektets levetid.

Brug for hjælp til budgetteringen?

Vælg din nærmeste lokalafdeling af Kvist & Jensen og udfyld formularen med kontaktinformationer og beskriv hvilken type budgettering, du har brug for hjælp til.

Så kontakter en af vores dygtige rådgivere inden for budgettering dig i løbet af kort tid inden for vores normale åbningstid.

Har du udfyldt kontaktformularen uden for vores åbningstid, kontakter vi dig førstkommende hverdag efter.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Den rigtige budgetmodel gør hele forskellen

Et budget kan opstilles på mange måder. Kunsten er at finde den rigtige!

Hvilket overblik ønsker du af din budgettering?

Det samme budget kan opstilles på mange måder, alt efter hvilke økonomiske parametre du ønsker at fokusere på. Hvilke økonomiske parametre du finder, er de vigtigste, afhænger af, om du er virksomhedsejer, bankmand eller investor. Eller du sidder i en specifik funktion internt i virksomheden.

Forskellen på at vælge den ene budgetmodel frem for den anden kan være afgørende for det overblik, som budgetteringen giver. Ved at trække på vores store erfaring med budgettering inden for stort set alle brancher, samt vores viden om de forskellige budgetmodellers styrker, kan vi nemt udpege den eller de modeller, der giver det rigtige overblik for både dig eller de interessenter, der skal anvende budgettet.

En revisorpåtegning er et kvalitetsstempel

Skal budgettet bruges til at indhente finansiering fra banker eller potentielle investorer til nye aktiviteter eller til en helt ny virksomhed? Så kan en revisorpåtegning fra Kvist & Jensen være den blåstempling af budgettet, der skaber troværdighed og ro omkring forudsætningerne for budgettet.

Ved at anvende os som rådgivningspartner til budgetteringen, er du sikker på, at budgettet svarer til den forretningsplan, du medsender til banker og investorer. Derved kommunikerer budgetterne de finansielle fakta på en måde, som banker og investorer kan forstå – samtidig med at du får nogle budgetter, du kan bruge som rettesnor for arbejdet, du skal i gang med, når finansieringen først er på plads.

Budgetopfølgning skaber øget klarsyn

Med regelmæssig budgetopfølgning bliver du bedre til at forudsige fremtiden.

Det handler ikke bare om at tjekke op på tallene

Budgetopfølgning handler ikke bare om at finde ud af, hvor god du har været til at ramme forudsigelserne i dit budget. Det handler også om at blive bedre til at ramme endnu bedre i fremtiden.

Lige så snart du kan se, at din budgettering skrider på et eller flere afgørende punkter, bør du fremskrive dette udsving i budgetterne for resten af året. Derved kan du bedre se, hvad konsekvenserne af udsvinget ender med at blive for årets resultat. På den måde kan du nemmere afgøre, hvor vigtigt det er og hvor hurtigt du er nødt til at handle på udsvinget.

Få rådgivning til at tolke tallene

Har du brug for rådgivning til at tolke, hvad et budgetudsving vil betyde for din virksomhed, kan vi hjælpe med det. Så kan du få handlet i tide – hvad end det betyder besparelser på andre poster, eller at der hurtigere bliver råd til nogle af de ting, du først forventede at kunne iværksætte på et senere tidspunkt.

Vi kan også hjælpe dig med at finde de tegn, der kan bruges til at opdage lignende udsving i fremtiden. Tilsvarende kan vi også hjælpe med at uddrage læren af årets realiserede budget, så du kan genbruge denne viden i budgetterne for næste år.