Acontoskat

- hvad og hvornår?


31. oktober 2021
Revision

Acontoskat er en forskudsskat, som alle selskaber med registrering og adresse i Danmark skal betale to gange årligt. De to rater kaldes den ordinære acontoskat, og er en tvungen skat, som alle selskaber er pålagt, for at minimere den endelige skattebetaling i forbindelse med regnskabsafslutning.

Den frivillige acontoskat

Foruden de to ordinære acontoskatter, er det muligt at indbetale et tredje beløb igennem den frivillige aconto skat. Dette henvender sig primært til de selskaber, som har en solid likviditet og som gerne vil undgå at betale en stor skat ved det endelige skatteregnskab. Ved en tredje og frivillig indbetaling kan selskabet i bedste fald ende med at få skat tilbage, og er på denne måde løbende sikret mod et pludseligt ”skattesmæk”.

En anden fordel ved den frivillige indbetaling er det ikke-fradragsberettigede restskattetillæg som i 2021 forventes at blive 4,4%. Dette er et tillæg som pålægges, hvis de ordinære acontoskatter samt en eventuel frivillig indbetaling ikke er tilstrækkelige. Man vil dog ved en frivillig indbetaling blive pålagt et rentetillæg på 0,9% som til gengæld er fradragsberettiget Der spares således 3,5 procentpoint i restskatte-tillæg ved at indbetale den tredje og frivillige acontoskat, i stedet for at vente med at indbetale til selskabets årsopgørelse.

Hvornår og hvordan skal acontoskatten betales?

Betalingsfristerne for de ordinære aconto rater er hvert år d. 20. marts og d. 20. november. Da disse to datoer i år 2022 ligger på en søndag, er fristerne herfor d. 21. marts og 21. november. Den tredje og frivillige indbetaling er hvert næstkommende år d. 1. februar, altså år 2023 for indkomståret 2022

Betaling af acontoskatter foregår på SKAT.dk via selskabets skattekonto, hvorpå betalingslinjen ligeledes fremgår.

Hvor meget kan du forvente af skulle betale?

De to ordinære acontoskatterater er beregnet som 50% af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Selskabet kan imidlertid selv justere disse og nedsætte/hæve de to rater, hvis der sker ændringer i aktiviteterne i løbet af regnskabsåret, og på den måde hele tiden være på forkant med selskabsskatten.

Hos Kvist & Jensen anbefaler vi altid vores kunder at have et løbende overblik over den forventede skat for indkomståret, og vi står selvfølgelig altid klar med rådgivning herom.