Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Slip for restskattetillæg 2020

Den 20. november 2020 er sidste frist for de selskaber, der ønsker at indbetale frivillig acontoskat for indkomståret 2020.


10. november 2020
Skat/Moms/Afgifter

Hvad er acontoskat?

Acontoskat er forudbetaling af selskabsskat og derfor vedrører den kun selskaber. Acontoskatten bliver betalt forud og den bliver beregnet ud fra den skat, som man har betalt på selskabets vegne i de sidste tre år. Når året så er gået og skatteregnskabet er gjort op, bliver beløbet justeret. Man kan derfor både komme i en situation, hvor man har indbetalt for lidt eller for meget i acontoskat. Har man betalt for meget får man penge retur, og har man betalt for lidt skal man betale det manglende beløb.

Der findes to typer acontoskat. Der er den tvungne ordinære acontoskat, der beregnes af Skattestyrelsen, og så er der den frivillige acontoskat, som selskabet selv bestemmer over. Indgår selskabet i en sambeskatning, betales den samlede acontoskat af administrationsselskabet, der som regel er det øverste holdingselskab.

Frivillig acontoskat

Hvis de ordinære acontoskatter ikke skønnes tilstrækkelige til at dække den faktiske skat for indkomståret 2020, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger. Det kan være en fordel, da selskabet derved undgår at betale et ikke fradragsberettiget restskattetillæg, som for 2020 forventes at blive på 4,7 %.

Selskabet kan frit vælge at betale frivillig acontoskat. Den første mulighed herfor var i marts og den anden er nu den 20. november 2020. Desuden kan der foretages en såkaldt 3. frivillig indbetaling senest 1/2 2021. Dog skal man være opmærksom på, at en frivillig indbetaling i februar tillægges en rente på 0,9 %.

Opsummering

Hvis skatten af dit forventede overskud for indkomståret 2020 ikke er i overensstemmelse med din betalte acontoskat for 2020, kan du inden den 20. november 2020 lave en frivillig indbetaling til Skattestyrelsen og dermed slippe for restskattetillæg.

Er du i tvivl om dine ordinære aconto rater er passende for dit selskab, eller er du i tvivl om du skal betale en frivillig acontoskat, så tøv ikke med at kontakte din revisor for kyndig rådgivning.