Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Lån uden sikkerhedsstillelse eller oprettelsesgebyr inden 18. december


4. december 2020
Revision

Afregner din virksomhed moms kvartalsvist eller halvårligt, er der mulighed for at optaget et lån svarende til indbetalingen af moms for hhv. det sidste kvartal af 2019 eller det sidste halvår af 2019. Muligheden for lån er der ligeledes, hvis der betales lønsumsafgift efter metode 4 (https://skat.dk/skat.aspx?oid=814). Det er her muligt at optage et lån svarende til 25 % af lønsumsudgiften for 2019 eller alternativt den acontobetalte lønsumsafgift for første kvartal af 2020.

Anden runde med momslån

Virker denne ordning bekendt? Så er det formentlig fordi at den også blev tilbudt i maj. Her var puljen på 35 mia. kr., hvoraf der blev optaget lån for ca. 7 mia. kr. Der er således 28 mia. kr. tilbage til at støtte likviditeten i de mindre virksomheder i lige knapt et år. Ansøgningen er åben fra d. 17. november til den 18 december 2020, og lånet skal tilbagebetales den 1. november 2021. Altså stilles den nye runde med likviditeten til rådighed i lige knapt et år – alt afhængig af, hvornår der søges.

Ændret tilbagebetalingsfrist for momslån fra foråret

De momslån, der blev tilbudt i foråret 2020 havde oprindeligt tilbagebetalingsfrist den 1. april 2021. Denne frist er blevet udskudt, således der først skal tilbagebetales den 1. november 2021. Derved er der fra første runde med momslån, ydet en rente- og stiftelsesfri finansiering på omkring 7 mia. kr. i ca. halvandet år.

Kan der nikkes til punkt 1 og 2 samt 3 eller 4, så er din virksomhed godt på vej til at modtage et rentefrit lån:

1. Din virksomhed har ikke allerede optaget momslån fra foråret

2. Din virksomhed har ikke restancer eller er under rekonstruktion

3. Din virksomhed afregner moms enten kvartalsvist eller halvårligt og skulle betale moms for sidste kvartal eller halvår af 2019

4. Din virksomhed betaler lønsumsafgift efter metode 4 (https://skat.dk/skat.aspx?oid=814)

Der er dog nogle yderligere krav i lov nr. 572 af 05/05/2020 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/572), som skal være opfyldt, for at opfylde alle betingelserne.

Hvis du er i tvivl, hvorvidt din virksomhed er berettiget til lånet, så opfordrer vi til at du retter henvendelse til din revisor eller rådgiver, der kan hjælpe dig med at gennemgå kriterierne for lånet.