Skærpede krav til revisionspligt


31. oktober 2022
Revision

Fra 1. januar 2023 skal flere mindre selskaber inddrage revisor ved regnskabsaflæggelsen. Det betyder, at alle små og mellemstore selskaber med en balancesum på over 50 mio. kr. fremover ikke kan fravælge revision.


Samtidig skal flere virksomheder i ”særlige risikobrancher” have en revisors erklæring på deres årsrapport.
Læs med og se om de nye krav gælder for din virksomhed.

Revisionspligt ved balancesum over 50 mio. kr.

Selskaber med en balancesum på over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, skal fremadrettet have en erklæring om udvidet gennemgang eller revision på deres årsrapporter fra en godkendt revisor.

Det betyder, at selskaber med en stor balancesum vil blive påvirket af det nye krav, selvom de har en lav omsætning og få ansatte, hvilket tidligere var nok til at kunne fravælge revision. Særligt kan det have betydning for investeringsvirksomheder, herunder blandt andet ejendomsinvestorer og holdingselskaber.

Der er ikke vedtaget nogen overgangsbestemmelser ved lovændringen, hvorfor en virksomhed med en balancesum på over 50 mio. kr. i både 2022 og 2023 ikke kan fravælge revision eller udvidet gennemgang for regnskabsåret 2023.

Særlige risikobrancher underlagt krav om revisorerklæring

Andre små og mellemstore selskaber der har en årlig nettoomsætning på 5-8 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, er fremadrettet underlagt krav om en uafhængig revisors erklæring. Virksomhederne kan selv vælge, om det skal være en assistance-, review-, udvidet gennemgang eller revisorerklæring, der skal anvendes.

Der er tale om følgende brancher:

 • Vejgodstransport
 • Flytteforretninger
 • Restauranter
 • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv
 • Eventcatering
 • Anden restaurationsvirksomhed
 • Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
 • Databehandling, webhosting eller lignende serviceydelser
 • Webportaler
 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Risikobrancherne revurderes hvert 2. år på baggrund af data fra Skatteforvaltningen om virksomheders fejl i skatte- og momsangivelser. Brancherne bliver identificeret af den registrerede branchekode i CVR-registret.
Hvis din virksomhed allerede er underlagt krav om revision eller udvidet gennemgang, skal du fortsat efterleve dette, hvorfor de nye regler ikke påvirker dig.

Ingen mulighed for fravalg af revision og påbud om revision ved mangler

Hvis selskabet selv eller én i ejerkredsen (ejerandel min. 50%) har overtrådt enten Selskabsloven, Hvidvaskloven, Årsregnskabsloven eller Skatte- og Afgiftsloven og som følge heraf modtager enten bøde eller dom, kan selskabet ikke fravælge revision, selvom selskabet er under grænsen for revisionspligt. Er et ledelsesmedlem inden for de seneste to år blevet pålagt konkurskarantæne, vil det heller ikke være muligt at fravælge revision.

Derudover tilføjes til lovgivningen, at såfremt der er konstateret væsentlige fejl i selskabets bogføring, kan selskabet blive påbudt revision af årsregnskabet af Erhvervsstyrelsen.

Er du i tvivl om, hvordan disse nye krav påvirker din virksomhed, anbefaler vi dig at tage kontakt til din revisor. Hvis du endnu ikke har en revisor, vil vi anbefale, at du allerede nu retter henvendelse til den, du ønsker som revisor.