Lovforslag om ny bogføringslov


25. april 2022
Revision

Ny bogføringslov – regnskabsmateriale skal fra 1. januar 2024 opbevares digitalt, og bogføringen skal foretages digitalt i godkendte systemer – er du klar?

Erhvervsministeren har i denne måned fremsat et lovforslag om en ny bogføringslov til folketinget.
I forslaget fremlægges blandt andet forslag til nye regler om opbevaring af bogføringsmateriale, tilrettelæggelse af virksomhedens bogføring under hensyntagen til virksomhedens størrelse og kompleksitet, samt godkendelse af bogføringssystemer. Lovforslaget fremmer og påskønner den digitale udvikling inden for bogføring og regnskab – men hvad betyder det for dig og din forretning?

De største ændringer i lovforslaget

Lovforslaget forventes at træde i kraft allerede 1. juli 2022, men med en trinvis implementeringsperiode.
Den største ændring der præsenteres i lovforslaget er, at regnskabsmateriale fra 1. januar 2024 skal opbevares digitalt, og at bogføringen ligeledes foretages digitalt. I den forbindelse stilles der krav til, hvordan opbevaringen skal være samtidig med, at der stilles krav til bogføringssystemerne.

Digital opbevaring af bilagsmateriale og brug af digitale bogføringssystemer

Det foreslås, at regnskabsmateriale fra 1. januar 2024 skal opbevares digitalt i ”skyen”, eller hos en ekstern udbyder, som for eksempel udbyderen af regnskabssystemet. Det er således ikke tilstrækkeligt at have bilagene liggende digitalt på computeren eller på en harddisk.

Samtidig med at bilagene skal opbevares digitalt, skal virksomhederne også til at benytte godkendte digitale bogføringssystemer. Nuværende systemudbydere skal således have deres systemer godkendt og anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Hvis virksomheder har egenudviklede systemer, skal disse ligeledes godkendes af Erhvervsstyrelsen, hvis de fortsat skal benyttes. Det er alene godkendte bogføringssystemer, der kan anvendes efter 1. januar 2024, hvor der stilles krav til blandt andet opfyldelse af anerkendte standarter for it-sikkerhed samt understøttelse af automatiseringen af administrative processer.

Der gælder udskudte frister for personlige virksomheder, men vi anbefaler at følge med tendensen allerede nu.

Virksomheder kan fortsat lade andre varetage bogføringen på vegne af virksomheden, når blot disse overholder bogføringsloven og anvender et godkendt bogføringssystem eller har et  system selv, der lever op til kravene. Man kan dog ikke fraskrive sig ansvaret for bogføringen ved at lade andre bogføre for sig, da virksomheden altid selv vil stå til ansvar for bogføringen.

Vil du være sikker på at overholde de nye regler og være klar til, at de træder i kraft? Vi anbefaler, at du kontakter din revisor i god tid, da der er mange fordele ved at have en digital bogføring.