Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Indefrysning af energiregning som afdragsordning


14. november 2022
Revision

Den 23. september 2022 indgik Folketingets partier en aftale om ”vinterhjælp” til befolkningen, og en af de væsentligste punkter i aftalen vedrørte indefrysning af energiregningen for virksomheder såvel som private.

Vi har nedenfor opsummeret ordningen for både private, virksomheder og energiintensive virksomheder.

For private

Aftalen medfører en form for afdragsordning, hvor den private frivilligt kan vælge at indefryse den del af regningen for el og gas, der overstiger prisen for 4. kvartal 2021. For fjernvarme gælder det, at man kan udskyde betalingen af den del af regningen, der overstiger fjernvarmeprisen for januar 2022. Det er muligt at indefryse et helt års forbrug. For el og gas er indefrysningsperioden således fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023, mens den for fjernvarme er fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Første år er en afdragsfri periode, hvorefter den indefrosne saldo skal afbetales over 4 år direkte til energiselskaberne. Energiselskaberne låner pengene af staten og skal løbende tilbagebetale det lånte beløb. Staten stiller en garanti overfor energiselskaberne i tilfælde af, at nogle forbrugere ikke kan tilbagebetale det indefrosne beløb.

Renten for private vil være 2 % p.a.

For virksomheder

For virksomhederne gælder stort set de samme vilkår som for private, hvor andelen af regningen, der overstiger regningen for 4. kvartal 2021, kan indefryses.
Første år er en afdragsfri periode, hvorefter det indefrosne beløb skal afdrages over 4 år.

Renten for virksomheder er 4,4 % p.a.

Særligt for energiintensive virksomheder

Energiintensive virksomheder defineres ved, at mindst 3 % af omsætningen gik til energiforbrug i 2021. Disse virksomheder kan under indefrysningsordningen opnå indefrysning på op til 50 % af virksomhedens ekstraudgifter til el og gas i det tilfælde, at prisen på el og gas er fordoblet i forhold til den gennemsnitlige pris i 2021. Såfremt man forbruger energi i en sådan mængde, administreres ordningen direkte af Erhvervsstyrelsen, som yder lån direkte til virksomheden.

Hvor meget kan indefryses?

I nedenstående tabel ses de fastsatte grænser for, hvor meget der kan indefryses.

 

Det er endnu uvist, hvorvidt indefrysningsordningen også gælder tariffer, afgifter og moms, når det drejer sig om el og gas.

På nuværende tidspunkt er det ikke klart, hvordan man tilvælger at indefryse sin energiregning, men det forventes, at man skal tilmelde sig digitalt via sit energiselskab.

Er du i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig for dig at indefryse en del af din energiregning, kontakt da din revisor.