Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Gratis opladning af elbiler – er det muligt?


17. oktober 2022
Revision

Elbiler bliver mere og mere almindelige i bybilledet, og derfor tilbyder flere virksomheder gratis opladning af disse til deres medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Men hvordan skal det egentlig behandles skatte-, moms- og afgiftsmæssigt?

Opladning af medarbejdernes biler:

Som udgangspunkt skal gratis opladning af medarbejdernes elbiler betragtes som et skattepligtigt personalegode, men godet kan muligvis rummes i den skattemæssige bagatelgrænse på 1.200 kr. (2022). For at det ikke bliver skattepligtigt for medarbejderen, må den samlede værdi af disse goder (inkl. julegave) ikke overstige bagatelgrænsen.

Overstiger medarbejderens ladeforbrug samt julegave en værdi på 1.200 kr., bliver hele beløbet skattepligtigt. Julegaven kan dog forblive skattefri, hvis dennes værdi ikke overstiger 900 kr.

For virksomheden anses opladningen af medarbejdernes elbiler som et personalegode, som virksomheden kan trække fra i sit skattemæssige resultat.

Opladning af kunders, leverandørers og samarbejdspartneres biler:

Her betragtes opladningen af elbilen som en skattefri repræsentationsydelse på lige fod med eksempelvis restaurantbesøg eller lignende, hvis opladningen sker hos virksomheden selv, mens kunder og forretningsforbindelser er på besøg i et erhvervsmæssigt anliggende.

Da opladningen betragtes som repræsentation, har virksomheden kun ret til at fradrage 25% af udgiften til opladningen i det skattemæssige resultat.

Har du fradrag for momsen?

Hvis din virksomhed kun har gulpladebiler og ikke anvender ladestanderen til andre formål end at lade disse biler, har du fuldt fradrag for moms både ved anskaffelse og drift af ladestanderen. Hvis medarbejdere eller kunder mv. anvender ladestanderen, er der hverken fradrag for moms ved anskaffelse eller drift.

 

Hvad med elafgiften?

Som tidligere skrevet i denne artikel har virksomheden som udgangspunkt ikke ret til at få elafgiften godtgjort. Virksomheden kan i stedet få godtgørelse efter en særordning, således at elafgiften alligevel kan godtgøres under forudsætning af, at ladestanderen bliver drevet for virksomhedens regning og risiko, at virksomheden er involveret i driften af standeren, og at særordningens øvrige betingelser opfyldes (f.eks. måling af standerens elforbrug).

Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed skal behandle opladning af elbiler regnskabsmæssigt, momsmæssigt og skattemæssigt, kontakt da din revisor, som hjælper dig videre.