Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Afregner I byggemoms for udført arbejde på egne bygninger?


27. februar 2023
Revision

Hvis I anvender egne medarbejdere til at udføre arbejde på virksomhedens egne bygninger, kan det være relevant at have styr på reglerne omkring byggemoms.

Hvad er byggemoms?

Når en virksomhed anvender sine medarbejdere til at udføre arbejde på egne bygninger, skal virksomheden afregne byggemoms. Byggemomsen er fradragsberettiget efter de almindelige momsregler, men det er vigtigt at have byggemomsen in mente, da det muligvis kan føre til betragtelige meromkostninger for et byggeri. Som det fremgår af gældende regler, kan momsen kun trækkes fra, hvis udgiften vedrører momspligtig aktivitet. Visse virksomheder kan derfor opleve betydelige merudgifter, fx boligudlejningsselskaber, der ikke har fradragsret for moms. Det er derfor vigtigt, at byggemoms fra start bliver indregnet i budgettet.

Hvem gælder det for?

Virksomheder, der med egne ansatte opfører bygninger, ombygger eller moderniserer bygninger, udfører projekteringsarbejde eller reparerer eller vedligeholder bygninger for mere end 100.000 kr. (ex moms) årligt, skal betale byggemoms. Særligt skal man være opmærksom på beløbsgrænsen, da der skal betales moms af hele beløbet, såfremt man overskrider grænsen med blot en enkelt krone.

Hvordan beregnes byggemoms?

I forhold til den udgående del angives byggemoms som almindelig salgsmoms ved momsindberetningen og udgør 25% af salgsværdien.

Vedrørende udgiften ved byggemoms skal denne beregnes på baggrund af den pris, virksomheden ville tage for at sælge tilsvarende arbejde til eksterne kunder for byggearbejde og projektering inkl. materialer.

De virksomheder, som afregner byggemomsen, kan også trække den fra efter de almindelige regler for momsfradrag, hvorfor det kun bliver en belastning, hvis ombygningen vedrører en helt eller delvist momsfri aktivitet, som der ikke er momsfradrag for.

Hvis en tømrervirksomhed investerer i en bolig til privat udlejning, som ikke er en momspligtig aktivitet, er der ikke fradragsret for købsmomsen, hvorfor der skal afregnes byggemoms til Skattestyrelsen. Hvis byggeydelserne har en værdi på 100.000 kr. ex moms eller derover, skal der pålægges 25% moms i byggemoms, og der skal derfor afregnes 25.000 kr. i salgsmoms. Byggeriet kan derfor pludselig gå hen og blive 25% dyrere, såfremt der er tale om en ikke-momspligtig aktivitet.

Hvorfor byggemoms?

Byggemomsen er til for at forhindre, at visse virksomheder har en konkurrencefordel i og med, de ikke har behov for at hyre eksterne leverandører til at ombygge eller modernisere. Denne byggemoms sikrer, at momsbelastningen vil være ens på byggerierne, uanset om arbejdet udføres internt eller eksternt. Særligt er reglerne om byggemoms væsentlige, når virksomheden ikke har momsfradrag på ombygningen grundet momsfri aktivitet, da købsmomsen i så fald ikke vil kunne trækkes fra.

Vær også opmærksom på den ændrede afskrivningssats på bygninger mv. fra 2023, der er omtalt i denne artikel.

Reglerne omkring byggemoms er komplekse, hvorfor vi anbefaler dig at kontakte din revisor for råd og vejledning, hvis du er i tvivl om reglerne.