Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Kontrol af momsnummer ved salg til erhvervsdrivende indenfor EU


12. september 2022
Revision

Sælger du varer eller tjenesteydelser over EU-landegrænser til andre erhvervsdrivende, og har du tjekket om køberen er momsregistreret, således der ikke skal pålægges moms ved salget? Ellers kan en god forretning lige pludselig gå hen og blive en dårlig forretning. Læs med her og bliv inspireret

Når der sælges og købes varer eller tjenesteydelser over EU-landegrænser, gælder der mange regler. I dette indlæg fokuseres der på salg mellem to erhvervsdrivende inden for EU.
Som sælger af varer eller tjenesteydelser skal der ikke pålægges dansk salgsmoms på salgsfakturaen, hvis køberen er bosiddende i EU med et gældende momsnummer. Salget skal indberettes til Skattestyrelsen i forbindelse med angivelsen af moms.
Hvis ikke køberen har et gyldigt EU-momsnummer, skal der pålægges dansk salgsmoms.
Konsekvensen ved at køberen ikke har et gyldigt momsnummer er således betragtelig.

Det påhviler den sælgende virksomhed at kunne dokumentere at denne har kontrolleret at køberens EU-momsnummer er verificeret på salgstidspunktet, samt at varen har forladt Danmark.

Det er muligt at verificere købers EU-momsnummer via søgemaskinen VIES. Søgemaskinen er ejet af EU-kommissionen, der søgers i oplysninger fra de nationale momsdatabaser. Hvis der kommer et gyldigt svar fra søgemaskinen, betyder det at momsnummeret er registreret.

Vi anbefaler at det løbende sikres at man som sælger har dokumentation for at have kontrolleret køberens EU-momsnummer. Vi har mulighed for at kontrollere både store og mindre antal momsnumre på kort tid. Kontakt din revisor for at høre mere om mulighederne for at få kontrolleret dine køberes EU-momsnumre.