Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Ny frist for slutafregning af Covid -19 kompensationsordninger


30. januar 2023
Revision

Erhvervsstyrelsen har udskudt fristen for slutafregning af visse Covid 19 kompensationsordninger. Op mod 2,5 % af ansøgningerne er ikke blevet slutafregnet rettidigt, og Erhvervsstyrelsen åbner op for et sidste forsøg.

Hvilke kompensationsordningers frist for slutafregning forlænges til den 28. februar?

Hvis virksomheden har modtaget kompensation for faste omkostninger, tabt omsætning og lønkompensation i perioden 9. juli 2020 til og med 28. februar 2022, var fristen for at indberette til slutafregning den 30. november 2022. Nu åbnes der igen op for muligheden for at slutafregne frem til den 28. februar. Samtidig er fristen for slutafregning af faste omkostninger light mfl. forlænget fra 31. januar 2023 til 28. februar 2023.

Den udskudte frist skyldes, at 2,5 % af de ca. 53.000 ansøgende virksomheder ikke har fået indberettet til slutafregning inden fristens udløb, og virksomhederne vil derfor få en sidste chance for at kunne indberette slutafregningen.

Konsekvensen ved ikke at få indberettet til slutafregning er, at de modtagne kompensationer skal tilbagebetales.

Med fristforlængelsen er der mulighed for, at virksomhederne kan beholde den kompensation, de kan være berettiget til.

Den nye frist gælder for følgende ordninger og perioder:

  • Kompensation for tabt omsætning mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022
  • Kompensation for faste omkostninger mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022
  • Lønkompensation mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022.

De virksomheder, der ikke har indberettet rettidigt, vil modtage brev i deres digitale postkasse.

 

Vi opfordrer alle til at kontrollere deres E-Boks en ekstra gang.

Har du spørgsmål eller tvivl, så kontakt endelig din revisor.