Ladestandere

– nye regler for selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer


14. februar 2022
Revision

Det er nu vedtaget, at ladestandere til el- eller plug-in hybridbiler er gjort skattefrie for selvstændige og hovedaktionærer.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Ladestandere, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan nu indgå i den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhedsordning.

Når selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, er det kun de erhvervsmæssige aktiver, der kan indgå i ordningen. Aktiver, der bruges både erhvervsmæssigt og privat, også kaldet blandet benyttede aktiver, kan ikke indgå i ordningen. Der findes dog særregler for visse blandede aktiver som for eksempel telefon, PC og bil. Særreglen for biler betyder, at selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, bliver beskattet af værdien af fri bil efter de samme regler som lønmodtagere.

Der blev imidlertid ikke lavet nogen særregler for ladestandere, der anvendes til en blandet benyttet bil og dermed er et blandet aktiv, da Folketinget i februar 2021 vedtog, at lønmodtagere fra og med 1. juli 2021 skulle belønnes, såfremt den frie bil var en elbil eller plug-in hybridbil. Indtil nu har man således skullet holde blandet benyttede ladestandere uden for virksomhedsordningen.

Nu er reglerne dog blevet ændret.

Der er vedtaget en ny lov der medfører, at ladestandere, der anvendes til blandet benyttede biler, fremover kan indgå i virksomhedsordningen. Samtidig skal ladestanderen ikke medregnes i den skattepligtige værdi af fri bil.

Den nye lov medfører ligeledes, at den selvstændige kan udtage ladestanderen fra virksomhedsordningen til privat brug, uden der sker beskatning ved overførslen til privat brug.

For at kunne benytte denne mulighed skal den selvstændige have været beskattet af fri elbil eller plug-in hybridbil i en sammenhængende periode på seks måneder.

Fordelene ved at have ladestanderen placeret i virksomhedsordningen er således, at alle udgifter til ladestanderen, installation mv. kan fratrækkes/afskrives fuldt ud som en virksomhedsudgift, og at der ikke sker beskatning af virksomhedsejerens eget forbrug af el til opladning af den frie elbil.

Den nye lov træder i kraft den 1. januar 2022. Man skal dog være opmærksom på, at virkningsdatoen er fastsat til allerede at være fra den 1. juli 2021.

Hovedaktionærer

Hvis en hovedaktionær er ansat i sit eget selskab, og samtidig har fri bil til rådighed fra selskabet, skal hovedaktionæren beskattes af fri bil på lige vilkår med andre ansatte.

Hvis en hovedaktionær ikke er ansat i sit eget selskab, får denne i stedet værdien af fri bil udloddet som udbytte. Beskatningen bliver dog den samme, da hovedaktionæren skal medregne værdien af fri bil i sin personlige indkomst.

Tidligere har det ikke været muligt for hovedaktionærer at undgå beskatning af ladestandere, da hovedaktionæren ikke er ansat i selskabet og der dermed ikke er tale om en arbejdsgiverbetalt ladestander.

De nye regler åbner dog op for, at såfremt hovedaktionæren er blevet beskattet af fri elbil eller plug-in hybridbil i en sammenhængende periode på seks måneder, så kan selskabet vælge at forære en ladestander til hovedaktionæren, uden at denne skal beskattes af ladestanderens værdi.