Forhøjet fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomheder forlænges til 2022


13. juli 2021
Revision

Som led i den grønne skattereform blev det i april vedtaget at forlænge det nuværende forhøjede fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomheder på 130%, så det også vil gælde i 2022. Dette skal øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling. 

Tilbage i december 2020 blev det vedtaget at fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomheder blev forhøjet fra henholdsvis, 103% for indkomståret 2020 og 105% for 2021, til 130% for begge år. Dette forhøjede fradrag er forlænget, således det også omfatter indkomståret 2022.  

Forhøjelsen indebærer, at hvis en virksomhed i 2021 har afholdt fradragsberettigede udgifter til forskning for 10.000.000 kr., der hører under det forhøjede fradrag, så har virksomheden skattemæssigt fradrag for 13.000.000 kr., og der er altså penge at spare.  

Dette ekstrafradrag gives til udgifter på maksimalt 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. kr. i 2021 og 2022. For omkostninger der overgår disse beløbsgrænser, gives der fradrag på 103% af udgifterne fra 2020 og 105% af udgifterne i 2021 og 2022. Denne størrelsesmæssige begrænsning af fradraget gælder på koncernniveau, hvilket vil sige at loftet på 845 mio. kr. skal ses for koncernen samlet. 
Virksomhederne kan selv vælge om udgifterne skal fradrages fuldt ud i indkomståret, hvor de er afholdt, eller om de skal afskrives med lige store årlige beløb fra det år de er afholdt og 4 år frem. 

De fradragsberettigede udgifter der, hører under det forhøjede fradrag kan bl.a. omfatte: 

  • Løn 
  • Råstoffer, leje af bygninger eller lokaler som anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter 
  • Anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler   
  • Materialer 

De fradragsberettigede udgifter, der derimod ikke hører under det forhøjede fradrag, er bl.a.: 

  • Uddannelse 
  • Salgs- og markedsanalyser 
  • Patent-, knowhow og licensarbejde  

Hvorvidt en udgift er berettiget til det forhøjede fradrag, afhænger af en konkret vurdering. Her kræves det dog at der er tale om et udviklingsprojekt, som indeholder et nyhedselement og en grad af kreativitet. Derudover skal projektet indeholde et usikkerhedsmoment, da det er en betingelse at der er usikkerhed omkring omkostninger, tidshorisont og om det forventede resultat kan opnås. 

Har du spørgsmål vedrørende anvendelsen af det nye fradrag og optimeringsmuligheder, står vi naturligvis til rådighed til at besvare dine spørgsmål.