Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Stiftelse af selskab

   Komplet oprettelse af selskab og CVR-nr.

   Kvalificeret juridisk rådgivning

   Udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter

   Kapitalgodkendelse

   Udbetaling af selskabskapitalen til selskabets bankkonto

   Registrering af moms, arbejdsgiver m.m. er altid inkluderet

[caldera_form id="CF604b40e47b160"]

Oprettelse af selskab

Ved oprettelse af et selskab skal der udarbejdes et stiftelsesdokument, vedtægter og en ejerbog. Udover dette skal der indskydes en selskabskapital på minimum 40.000 kr. ved ApS og 400.000 kr. ved A/S. Herefter sker registreringen af selskabet hos Erhvervsstyrelsen, hvor der tillægges et registreringsgebyr på 670 kr. pr. CVR-nummer. Dette gebyr er IKKE en del af vores standard priser.

Hos Kvist & Jensen får du udarbejdet alle selskabsdokumenter, godkendt selskabskapitalen, registreret dit selskab og evt. registreret for moms, arbejdsgiver eller import/eksport. Alt dette er inkluderet i prisen.
Kvist & Jensen kan hjælpe dig med alt både før, under og efter stiftelsen.

Vi bestræber os på at stifte dit selskab hurtigst muligt og anslår, at det tager 1-3 dage at stifte et selskab alt afhængigt af, om vi modtager alle de nødvendige oplysninger fra starten af. I visse situationer kan der være brug for yderligere information fra dig end ellers. I disse situationer vil vi tage kontakt til dig, og prisen kan i disse tilfælde variere. Vi informerer dig herom før arbejdet startes.
Hvis du skal bruge dit CVR-nummer hurtigere end den normalt anslåede tidsramme, kan vi også være behjælpelige hermed. Anfør blot i din bestilling, at du ønsker rådgivning, så giver en revisor dig et kald. Hvis rådgivning tilvælges, er det ikke sikkert, at vi kan levere til standardprisen, du vil i stedet skulle betale efter medgået tid til en timepris på 795 kr. eksklusiv moms. Du vil modtage et tilbud herfor i forbindelse med opringningen.

I tilfælde af, at dit selskab skal have et finansielt formål, forkøbsret eller andre specielle tilvalg, skal du vælge rådgivning, hvorfor det igen ikke er sikkert, at Kvist & Jensen kan levere til standardprisen. Du vil i stedet skulle betale efter medgået tid til en timepris på 795 kr. eksklusiv moms. Dette vil i de fleste tilfælde ikke blive mere end 5.000 kr. eksklusiv moms. Du vil modtage et tilbud herfor i forbindelse med opringningen.

Hvorfor vælge et ApS eller A/S?

Når du skal oprette en virksomhed, skal du overveje, hvilken virksomhedstype, der passer bedst til de ambitioner du har for virksomheden i fremtiden. Der er mange forskellige virksomhedstyper, hvor de overordnet er inddelt i personligt ejede virksomheder og selskaber. Ud fra hvilken typer man vælger, findes der forskellige regelsæt, som virksomheden underlægges. Vi vil her give dig et indblik i både fordele og ulemper ved de forskellige typer.

Personligt ejede virksomheder

Ved en personligt ejet virksomhed skelnes der oftest mellem enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S). Her ligger forskellene i, hvor mange ejere, der skal være i virksomheden, hvor man kun kan have én ejer i en enkeltmandsvirksomhed og to eller flere i et I/S. En ulempe ved enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er dog, at man ved begge har personlig hæftelse i forbindelse med gæld, erstatning, konkurs og anden kreditforfølgelse, hvilket vil sige, at ejeren(e) hæfter med sine personlige aktiver. I et I/S er det dog ikke kun personlig hæftelse, men også solidarisk hæftelse, hvilket betyder, at i tilfælde af en kreditforfølgelse kan alle pengene hentes ved ejer 1. Herefter har ejer 1 et krav mod ejer 2, men i tilfælde, hvor ejer 2 ingen formue har, vil det ikke være muligt at betale ejer 1 ens andel af gælden, hvilket resulterer i, at ejer 1 ender med at have betalt gælden for både ejer 1 og ejer 2. Det er således vigtigt, at man har tiltro til hinanden, hvis man overvejer at starte et I/S.

Når man er ejer i en enkeltmandsvirksomhed, beskattes man som ejer af virksomhedens resultat, hvilket vil sige, at det er ejeren, der betaler skatten og ikke virksomheden. Skulle det ske, at virksomheden laver et underskud, kan ejeren dog få fradrag herfor. Dette kan enten modregnes i anden personlig indkomst, ens ægtefælles indkomst eller fremføres til fremtidige indkomstår.

Selskaber

Ved selskaber snakker man oftest om anpartsselskaber (ApS) eller aktieselskaber (A/S). Oprettelse af et selskab er en del anderledes end ved en personligt ejet virksomhed, da der ved selskaber er et krav til den kapital, der skal bruges før selskabet kan oprettes. Her er kapitalkravet 40.000 kr. for et ApS og 400.000 kr. for et A/S. Der stilles ikke krav til, at denne kapital skal være i form af kontanter, hvorfor man ligeledes kan lave et apportindskud, hvor der indskydes aktiver. Ved selskaber er det muligt at have én eller flere ejere, som enten kan bestå af fysiske personer, men også af andre selskaber, hvilket kan skabe forskellige selskabskonstruktioner. Her er det hyppigst anvendte at oprette et holdingselskab til sit driftsselskab, som de bruger som en slags ”pengetank” for driftsselskabet for at mindske risikoen for at tabe ens opbyggede formue, hvilket er en stor fordel i forhold til personligt ejede virksomheder. I et selskab hæftes der nemlig begrænset, hvilket vil sige, at selskabet alene hæfter for den kapital, som selskabet er stiftet med. Det betyder også, modsat personligt ejede virksomheder, at ejerne er sikrede, således at deres private formue og aktiver ikke inddrages i eventuelle kreditforfølgelser.

Ved at drive selskab skal man efterleve kravene fra selskabsloven, som bl.a. siger, at der skal afholdes generalforsamlinger, regnskaber skal offentliggøres og aktieselskaber skal have en bestyrelse foruden en lang række andre krav.

Ambitioner og fremtidsplaner

Når beslutningen om virksomhedstypen træffes er det vigtigt, at den passer til de ambitioner og fremtidsplaner, som man har for virksomheden. Hvis man har planer om at have flere personer og investorer i ejerkredsen, er det en stor fordel at drive virksomheden som et selskab, da konsekvenserne ved at udvide eller mindske ejerkredsen her ikke har nogen skattemæssig påvirkning for de øvrige ejere, som det vil have, såfremt der drives personlig ejet virksomhed. Det er dog altid muligt at omdanne sin virksomhed således, at en personlig ejet virksomhed kan omdannes til et selskab. En sådan omdannelse vil dog formentlig kunne medføre nogle omkostninger, som ellers kunne have været undgået ved at vælge selskabsform fra start af.