Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag


10. april 2023
Revision

I lighed med coronahjælpepakkerne, er regeringen med et bredt politisk flertal blevet enige om en inflationshjælp, der skal hjælpe kriseramte danske virksomheders likviditet. Erhvervslivet får i den forbindelse udskudt betalingsfristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag for deres medarbejdere med op til et halvt år for at skabe bedre likviditet i virksomhederne.

For din virksomhed kan det have betydning, hvis der i forvejen er lidt problemer med likviditeten og det forventes, at denne genoprettes i løbet af efteråret.

Denne udskydelse betyder, at juli og august måned i 2023 bliver betalingsfri vedrørende A-skat og AM-bidrag, som er en del af de ansattes lønninger.  Hvor længe udskydelsen varer, afhænger af virksomhedens størrelse.

Små og mellemstore virksomheder

Normalvis betaler små og mellemstore virksomheder A-skat og AM-bidrag d. 10. i måneden efter afregningsperioden. I 2023 er betalingsfristen for 2 måneder udskudt således, at afregningen for juni lønnen først skal betales d. 31. oktober 2023, mens afregningen for juli lønnen først skal betales d. 10. februar 2024. Indberetningsfristerne ændres dog ikke, så virksomhederne skal fortsat indberette lønnen senest d. 10. måneden efter afregningsperioden.

Store virksomheder

For de virksomheder, der normalvis betaler A-skat og AM-bidrag den sidste hverdag i måneden, gælder følgende udsættelser:

Det er muligt at indbetale på den ”normale” betalingsfrist, men da skal du manuelt ændre udbetalingsgrænsen på din skattekonto for at pengene ikke automatisk udbetales til dig igen.

I praksis er det ikke nogen større besparelse for virksomhederne ved udskydelse af betalingsfristerne, heller ikke selvom betalingerne trækkes på en kassekredit.

Eksempel:

En mindre virksomhed med 10-15 ansatte betaler månedsvist gennemsnitligt 120.000 kr. i A-skat og AM-bidrag, som normalt trækkes på en kassekredit med en rente på 8%. Denne virksomhed vil med udskydelsen af A-skat og AM-bidrag spare omtrent 6.000 kr. i renter efter skat.


Mit lønsystem sørger for betalingerne

Hvis du anvender et lønsystem til at varetage betalingerne af A-skat og AM-bidrag bør du undersøge hos dit lønsystem, om disse varetager betalingerne på datoen for de nye betalingsfrister eller om du manuelt skal betale kildeskatten på den pågældende dato.

Er du i tvivl om hvordan udskydelserne af betalingsfristerne vil påvirke din virksomhed, kontakt da din revisor.