Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Skal dit bogholderi være papirfrit og samlet ét digitalt sted?

I dag er det typiske bogholderi arkiveret i papirform og i mapper. En af de mest tidskrævende opgaver i bogholderiet er håndteringen og bogføringen af kreditordelen, men dette kan en digital løsning hjælpe med. Vores fremtid byder på et mere effektivt, miljøvenligt og billigere bogholderi i form af indscanning og digitalisering af bilag. Via Kvist og Jensen’s Digiflow app får du mulighed for at arkivere alle dine bilag et digitalt sted, som du til enhver tid kan tilgå via din enhed.


3. juni 2020
Bogholderi

Op til 90 % af alle økonomisystemer kan digitaliseres

Det er ikke længere kun forbeholdt de nye og smarte økonomisystemer at høste gevinsterne ved digital bilagshåndtering. Via Digiflow har du mulighed for at digitalisere og automatisere op til 90% af dit manuelle arbejde med håndtering af kreditorbilag, helt uden du behøver at skifte økonomisystem. Selv de ældre versioner af fx NAV og C5 m.fl. kan nu digitaliseres og automatiseres.

Mulighed for funktionsadskillelse

Ved et digitalt bogholderi opnår du flere fordele samtidig med, at tidsforbruget formindskes. I et digitalt system har du mulighed for at opsætte procedurer for funktionsadskillelse. Dine kollegaer kan få appen, så de hurtigt og nemt kan godkende bilaget. Det sikrer, at alle forretningsgange overholdes hver gang.

Automatisk oprettelse af revisionsspor

Blot ved at tage et foto af bilaget med Digiflow appen, kan du sende bilaget nemt og hurtigt, enten direkte til dit økonomisystem eller først til godkendelse ved de rette brugere. Hvert bilag vil blive oprettet med et revisionsspor, som logger alt der sker med bilaget. Derved sikres det, at du og din revisor altid kan se, hvordan dine bilag er blevet håndteret.

Bevar dit nuværende økonomisystem

Du har mulighed for at bevare dit nuværende økonomisystem. Derved opnår du fordele ved at digitalisere din bilagshåndtering, uden du har behov for omskoling af øvrige brugere af økonomisystemet. Alt kan opsættes efter de samme procedurer og regler, som I allerede benytter manuelt i dag.

Risikoen for fejl mindskes

Med et digitalt bogholderi opnår du store besparelser ved digital fakturahåndtering. Samtidig kan manuelle tastefejl elimineres. Ved indscanning af fakturaerne sikres det, at de ikke bortkommer. Du har derfor muligheden for at undgå rykkergebyrer!

Det er nemt at komme i gang med –  og så er det slut med manuelle indtastninger.

Gratis webinar

Hvis du gerne vil høre nærmere om Digiflow og digitalisering af bogholderiet, afholder vi hos Kvist & Jensen et gratis webinar torsdag d. 11. juni 2020.

På webinaret vil vi komme nærmere ind på alt det praktiske omkring digitalisering, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores gratis webinar her:
https://event.digisense.dk/kvistjensen/

Se flere artikler her:

Vi foreslår at du også læser disse:

27. maj, 2020

FACIT maj 2020

Læs blogindlæg