Omdannelse

Når firmaet har brug for en ny selskabsform.

Fra én selskabsform til en anden

Vælg rigtigt, og få en tryg omdannelse

Nogle gange vokser firmaet ud af selskabsformen

De fleste firmaer stiftes med nogle helt andre drømme, mål og risici, end firmaet har, når det har eksisteret i nogle år. Derfor er det ikke ualmindeligt, at firmaer skifter selskabsform en eller flere gange i løbet af deres liv.

Eller bliver tvunget til det af lovgivningsmæssige grunde. Som f.eks. da der blev lukket for etablering af Iværksætterselskaber (IVS’er), og de eksisterende blev tvunget til at omdanne sig til anpartsselskaber (ApS’er).

Det handler om at få en tryg og sikker omdannelse

Uanset baggrunden for omdannelsen handler det om at skabe en så tryg, sikker og økonomisk lempelig overgang fra én selskabsform til en anden. Samt undgå ubehagelige overraskelser.

Det kræver en erfaren rådgiver, der dels kan rådgive dig om det rigtige valg af selskabsform, og dels kender vilkårene og skattereglerne for omdannelsen – og har prøvet det i praksis masser af gange.

Den rådgivning kan du få hos Kvist & Jensen.

Hvornår skal du skifte selskabsform?

Ændringer i risikoen ved virksomhedens drift og antallet af ejere er de to vigtigste årsager til, at du bør skifte selskabsform.

Der er forskel på, hvilken risiko et firma løber

Ændrer risikoen ved virksomhedens drift sig, bør du overveje at skifte selskabsform.

Har firmaet hidtil udelukkende beskæftiget sig med rådgivning og anden konsulentvirksomhed, har risikoen været minimal. Derfor har virksomheden sagtens kunne køre som enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, hvor ejeren eller ejerne hæfter personligt.

Men begynder I at have aktiviteter med et større kapitalbehov, eller går ind i forretningsområder, hvor der kan rejses erstatningskrav mod virksomheden, bør selskabsformen ændres til f.eks. et ApS eller A/S. Disse to selskabsformer fungerer som en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for den kapital, de har skudt ind i firmaet.

Flere ejere taler for en selvstændig selskabsform

Har du hidtil drevet en enkeltmandsvirksomhed med dig selv som eneste ejer, og nu får en eller flere medejere ind i firmaet? Så bør du overveje at skifte til en selskabsform, hvor selskabet bliver en juridisk selvstændig enhed, og hver af ejerne kun hæfter for den kapital, de har skudt ind.

Derved bliver ejernes privatøkonomi uafhængig af firmaet. Samtidig kan selskabet køre videre, selv om der sker udskiftninger i ejerkredsen. Endelig kan selskabet optage f.eks. lån uden at ejerkredsens økonomi indblandes.

Omdannelsen kan enten ske til et ApS eller et A/S, ligesom det altid er muligt at omdanne et ApS til et A/S, når kapitalkravene for dette er til stede.

Sådan omdannes et selskab

Skal du omdanne dit selskab, er det vigtigt det bliver gjort på den rigtige måde. Det kræver en god køreplan, der sikrer at alt foregår trygt og korrekt, samt har så lille økonomisk belastning af både ejere og selskaber som muligt.

Omdannelsesbalance

Det nuværende selskabs regnskab revideres, og der dannes en omdannelsesbalance

Stiftelse af nyt selskab

 

Nettoaktiverne føres over i det nye selskab med revisorpåtegning om værdi og tilstedeværelse

Det rent skattetekniske

Rent skatteteknisk er en selskabsomdannelse et salg, der i visse tilfælde kan foretages skattefrit

Hvert af de tre overordnede trin ved en selskabsomdannelse kræver stor viden og praktisk erfaring med processen. Især det rent skattetekniske kan ofte være en udfordring – enten ved selve selskabsomdannelsen eller den dag, en af ejerne ønsker at sælge sin andel af det nye selskab.

Derfor er det vigtigt at få faglig stærk rådgivning. Den kan vi give dig hos Kvist & Jensen, hvor vi hvert år hjælper mange af vores kunder med at skifte selskabsform.

Brug for hjælp til selskabsomdannelse?

Vælg afdeling, og kom i kontakt med din lokale rådgiver.

Vi giver faglig kompetent rådgivning i forbindelse med omdannelsen af dit selskab.

Udfyld kontaktformularen nu – og få hurtigt svar på dine spørgsmål.

  Skal du oprette et holdingselskab?

  Mange ejere vælger at oprette et holdingselskab, som ejer sin andel af det nye selskab.
  Det er der en række fordele, men også nogle ulemper ved.

  Ulemperne ved et holdingselskab

  Et holdingselskab betyder, at der skal oprettes et ekstra selskab ved virksomhedsomdannelsen. Samtidig skal der udarbejdes en ekstra årsrapport hvert år og i nogle tilfælde et koncernregnskab.

  Fordel 1: Skatteteknisk

  Ejer et holdingselskab mere end 10 % af et driftsselskab, kan overskuddet i driftsselskabet skattefrit føres over i holdingselskabet. Derved kan midlerne i holdingselskabet f.eks. reinvesteres, uden at der sker en personlig beskatning af midlerne.

  Samtidig er det skattefrit for holdingselskabet at sælge de aktier eller anparter, som holdingselskabet ejer i de enkelte driftsselskaber. Her ville en personlig ejer være blevet beskattet af enten købesummen eller aktieavancen.

  Fordel 2: Risikominimering

  Ved at opsamle overskuddet fra det eller de driftsselskaber, som holdingselskabet ejer, minimeres risikoen for tab, hvis et af driftsselskaberne skulle tvinges ud i en konkurs.

  Ejerne kan så vælge enten at anvende kapitalen til en rekonstruktion af det driftsselskab, der er gået konkurs. Eller reinvestere det opsamlede overskud i et nyt driftsselskab.

  Fordel 3: Generationsskifte

  Et holdingselskab kan også anvendes til at lette et eventuelt generationsskifte. Her er det den overtagende parts likviditet, der bestemmer modellen for generationsskiftet – og hvordan holdingselskabet anvendes i den forbindelse.

  Få mere at vide om omdannelse!

  Send din email – så kan vi guide dig til valg af den rigtige selskabsform!