Go to Top

Selskabsomdannelse

Selskabsomdannelse

Ændringer i virksomheden, nye produkter, markeder mv. kan betyde, at små og store virksomheder kan få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Der kan være behov for at få en medinvestor med i virksomheden, eksempelvis en ekstern investor, familiemedlem eller en betroet medarbejder. Der kan opstå nye muligheder eller trusler, som ændrer virksomhedens forretningsmæssige risici.

Selskabsstrukturen kan ændres på mange måder afhængigt af virksomhedens nuværende situation. Drives virksomheden som en personlig ejet virksomhed kan ændringer i virksomhedens forretningsmæssige risici eller en potentiel medinvestor være medvirkende årsager til, at det kan være en fordel at omdanne den personlige virksomhed til et selskab.

Derudover kan forberedelse af et generationsskifte betyde, at der kan være skattemæssige fordele ved at etablere et holdingselskab, som skal eje det driftsselskab, der skal generationsskiftes.

Ønskes der et samarbejde med et andet selskab, kan en sammenlægning af virksomhederne ved en fusion måske være hensigtsmæssig. Det kan også være, at aktiviteterne i det eksisterende selskab har udviklet sig sådan, at de bedre drives i selvstændige selskaber. I så fald kan en spaltning eller en tilførsel af aktiver være en mulighed.

Valg af model for selskabsomdannelse

Valg af model vil dog være afhængig af flere forhold, både hvad angår de forretningsmæssige behov samt de skattemæssige konsekvenser. Vi rådgiver om de skattemæssige forhold i forbindelse med omstruktureringen og sikrer den mest optimale løsning, så hverken selskabet eller selskabsdeltageren kommer til at betale skat ved transaktionen.

Kvist & Jensen kan ligeledes være behjælpelig med at tilrettelægge den optimale struktur for virksomheden. Vi har stor erfaring med omstrukturering af virksomheder og selskabsomdannelse. Formålet er at sikre dig og din virksomheds fremtid samt opnå den struktur, som passer jeres forretning bedst.

Kontakt en af vores specialister i selskabsomdannelse her.