Kantinemoms


12. december 2022
Revision

En lang række virksomheder tilbyder deres medarbejdere en kantineordning, hvor medarbejderne kan spise frokost til en fordelagtig pris. Omkostningerne forbundet med en kantineordning modsvarer sjældent indtægterne, men til gengæld skaber det glade medarbejdere.

Hvis virksomheden sælger mad- og drikkevarer til medarbejderne som kantineordning uden, at det dækker virksomhedens omkostninger forbundet med kantinen, er det ikke tilstrækkeligt for virksomheden at betale salgsmoms af den betaling, der modtages fra medarbejderne. Der skal afregnes en salgsmoms, som man beregner sig frem til efter en af de gældende ordninger.

Men hvem gælder det for?

Det gælder for alle virksomheder, der sælger mad- og drikkevarer til deres medarbejdere med tab, herunder også virksomheder, som ellers er momsfritaget (hospitaler, forsikringsselskaber mv.).

Og hvilke virksomheder gælder det ikke for?

  • Virksomheder, hvor et eksternt firma varetager og fakturerer medarbejderne direkte for kantineordningen.
  • Virksomheder, der leverer gratis mad og drikke til deres medarbejdere.
  • Virksomheder, hvor salgsprisen på mad- og drikkevarer til medarbejdere overstiger varernes indkøbs- eller fremstillingspris.

Hvordan skal kantinemomsen opgøres?

Der findes flere måder, hvorpå man kan opgøre kantinemomsen. Man kan enten foretage en konkret beregning af kantinemomsen, eller man kan opgøre den efter én af følgende forenklede ordninger.

Forenklet ordning 1: Virksomheden fremstiller selv maden.

Kantinemomsen beregnes ud fra råvareindkøbet til kantinen. Værdien af disse varer tillægges 5% i indirekte omkostninger, som dækker drift af kantinen (el, vand, husleje mv.) Hertil tillægges 75% af alle de lønomkostninger, der er forbundet med kantinen. Samlet vil dette være momsgrundlaget for salgsmomsen. Eksempel på opgørelse af salgsmomsen kan ses i nedenstående skema:

Købsmomsen i dette tilfælde er 25% af vareindkøbet på 500.000 kr., der er modtaget faktura på ved indkøb.

Forenklet ordning 2: Virksomheden køber maden færdigfremstillet.

Kantinemomsen opgøres på baggrund af den samlede pris fra leverandøren (ex moms). Der kan fratrækkes 25% af arbejdslønnen på fakturaen, såfremt dette er udspecificeret. Hvis personalet udelukkende rydder af efter maden, kan denne omkostning helt undlades i opgørelsen.

Såfremt den eksterne leverandør fremstiller maden i virksomhedens lokaler, skal virksomheden tillægge 2,5% yderligere af den samlede betaling til leverandøren, som en omkostning til drift og vedligehold af køkkenet, når de beregner kantinemomsen.

Eksempel:

Købsmomsen i dette eksempel vil være 25% af fakturaen fra leverandøren på 750.000 kr.

Reduktion i kantinemomsen

Naturligvis skal denne særlige kantinemoms kun betales af salget til medarbejderne, hvorfor beløbet skal reduceres med indkøb til andre formål som f.eks. bespisning af medarbejdere eller gæster ifm. møder. Møder kan være med kunder, forretningsforbindelser eller personalemøder med fagligt indhold.

Momsen af indkøb til kantinen til uplanlagt overarbejde skal heller ikke medregnes i kantinemomsen.

Da det kan virke lidt uoverskueligt at skulle udarbejde et nøje skema over hvilke indkøb, der er gået til hvad, kan virksomheden vælge en reduktion på 3% af momsgrundlaget, beregnet efter den forenklede ordning, som et nedslag for bespisning i forbindelse med møder mv.

Hvordan afregnes kantinemomsen?

Kantinemomsen afregnes sammen med de ordinære momsindberetninger.

Er du i tvivl om, om din virksomhed er underlagt reglerne om kantinemoms, kontakt da din revisor.