Kvist & Jensen er blevet en del af Grant Thornton - Læs mere her

Restskat – betal og slip for renter eller procenttillæg


29. november 2021
Revision

Ved at forskudsregistrere din personlige indkomst for 2021, har du løbende betalt skat af din indkomst. Hvis du driver personlig virksomhed, har du måske ligeledes indbetalt b-skatterater på baggrund af dit forventede overskud i din virksomhed.

Forskudsopgørelsen er med andre ord det bedste bud på, hvordan din indkomst, dit fradrag og din skatteprocent vil se ud i det nye år.

Hvis der er sket større ændringer i dit liv, kan det derfor være nødvendigt at tilpasse forskudsopgørelsen løbende.

Læs vores artikel om forskudsopgørelsen her.

Hvis ikke din forskudsopgørelse er blevet tilpasset som følge af ændrede forhold i din indkomst og fradrag, ender du enten med en restskat eller et skattetilgodehavende. Hvis du har et tilgodehavende, vil dette som udgangspunkt blive udbetalt via din NemKonto. Har du derimod en restskat betyder det, at du skylder penge til SKAT, der skal indbetales, og her bliver det spændende!

Der bliver beregnet en dag-til-dag rente på 1,8 % (1,8 % i 2020) p.a. fra d. 1. januar og frem til 1. juli. Herefter tilskrives der et fast tillæg til restskatten på 3,8 % (3,8 % i 2020). Det har altså stor betydning, hvornår en eventuel restskat betales da renten ikke er fradragsberettiget, men mere herom senere.

Hvornår skal restskatten betales?

Der er flere forhold der spiller ind i forhold til, hvornår restskatten skal betales. Det er blandt andet forhold som størrelsen af restskatten, om man har indestående i banken, eventuelle kassekreditrenter og hvorvidt VSO anvendes, hvis man er selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis man har indlån i banken, kan man dels spare eventuelle negative renter, samt forrentningen af restskatten, hvorfor der er penge at spare, hvis man indbetaler en eventuel restskat så hurtigt som muligt.

Hvis man derimod ikke har indestående i banken og derfor skal låne pengene, eller hæve pengene ud af den private virksomhed, som medfører et træk på virksomhedens kassekredit, kan det være en fordel at vente med betalingen af restskatten. Hvor længe man skal vente afhænger af ens økonomiske forhold, og der opfordres til, at man kontakter sin revisor, hvis man har i tankerne at udskyde betalingen af restskatten, da der kan være øvrige centrale forhold.
Restskat på mere end 22.214. kr., der ikke indbetales inden den 1. juli (21.798 kr. i 2020), vil blive opkrævet i tre rater i hhv. august, september og oktober 2022, mens de 22.214 kr. bliver indregnet i forskudsskatten for 2023.

Mistet fradragsret

Der er intet skattemæssigt fradrag for de renter og omkostninger, der tilskrives skattegæld. Der kan derfor være penge at spare, hvis pengene betales hurtigst muligt, da renteomkostningerne fra banken kan være lavere efter skat end renteomkostningerne, der tilskrives skattegælden uden skattemæssigt fradrag.

Vil du forsøge at undgå en stor restskat eller en stor tilgodehavende skat, kan du konsultere din revisor om mulighederne for, at få et opdateret billede af din virksomheds præstation i forbindelse med den løbende bogføring.

Husk at oplyse om indtægter og fradrag, der ikke automatisk er registreret

I de flestes tilfælde vil årsopgørelsen fra start indeholde de væsentligste indtægter og fradrag. Det er dog vigtigt at oplyse om eventuelle yderligere fradrag eller indtægter, der har været i årets løb.

Indtægter

Det er vigtigt at medtage oplysninger om indtægter, der ikke automatisk registreres. Som eksempel på indtægter, der ikke automatisk registreres er:

  • Udlejning af værelse eller bolig
  • Samkørsel og- eller udlejning af bil
  • Udførsel af opgaver (B-indkomst)
  • Renteindtægter af private lån mv.

Fradrag
For ikke at betale for meget skat, er det vigtigt at huske de forskellige fradrag, der heller ikke automatisk registreres. Her er der formentlig en stor del af dine fradrag, der ikke automatisk bliver registreret, da det ikke er muligt. Derfor skal du selv huske at oplyse om for eksempel:

  • Håndværkerfradrag (kun arbejdsløn)
  • Kørselsfradrag til- og fra arbejde, hvis der er mere end 12 km. hver vej
  • Ægtefællebidrag
  • Børnebidrag
  • Renteudgifter af private lån mv.

På baggrund af vores ændrede færden som følge af COVID-19, er det vigtigt at huske, at det kun er de dage, hvor man fysisk har befordret sig til- og fra arbejde, at der er fradrag for kørsel. Altså er der ingen kørselsfradrag, hvis der arbejdes hjemmefra, som mange har gjort i kortere eller længere perioder.