Go to Top

FACIT marts 2018

I FACIT marts 2018 kan du læse om:

 • Moms- og skattetjek
  Skat - og vi - er klar med en ny ydelse.
  Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor
 • Husk håndværkerfradraget
  Der kan spares op til ca. 10.000 kr. i skat.
  Forfatter: Michael Johansen, statsautoriseret revisor
 • Meddelelse fra ledelsen
  Kære regnskabslæser!
  Forfatter: Jens Skovby, statsautoriseret revisor
 • Hvidvaskloven
  Kundekendskab og kontanter...
  Forfatter: Thomas Bjerrehus, udviklingschef

Intro til FACIT marts 2018 - Det frydefulde forårFACIT marts 2018

Skadefryd er en forfærdelig følelse, som de fleste af os alligevel erkender at blive ramt af i ny og næ. Den lille ondskabsfulde lykkefølelse opstår, når andre må lide under de ubehagelige konsekvenser af fejlslagne beslutninger. Man skammer sig, men det er alligevel svært at tørre det skæve smil af.

Således også når SKAT - eller rettere sagt politikerne - må erkende, at det måske alligevel ikke var helt gennemtænkt, da man stort set afviklede ligningen af såvel virksomheder som personer. På en eller anden måde virker det ret indlysende, at et totalt fravær af kontrol må føre til en lidt mere afslappet holdning til regelsættet.

Retfærdigvis var det nok ikke politikernes ønske at afvikle ligningen, men på netop skatteområdet synes der allerede for mange år siden at være opstået den opfattelse, at når bare tallene indberettes elektronisk, kan de ikke være fejlbehæftede.

Det kan de så godt!

Heldigvis har erkendelsen nu ført til, at der igen ansættes rigtige, levende mennesker hos SKAT. Ud over at kunne øge kontrolindsatsen, vil SKAT derfor også igen kunne yde en bedre forebyggende service, og det kan vi alle sammen få glæde af.

Du kan læse hele FACIT marts 2018 ved at klikke her