Go to Top

Vandforbrugere vandt milliard-sag

For at finde den sunde fornuft må man nogle gange helt til Højesteret

Større vandselskaber har fra og med 2010 været underlagt økonomisk regulering og skattepligt. Formålet med reguleringen har været at effektvisere sektoren. I forbindelse med vandsektorens indtræden i skattepligt blev der opgjort skattemæssige indgangsværdier. Disse indgangsværdier har været genstand for meget debat og beløbsmæssigt udgør de Danmarks største skattesag.

Baggrunden for skattesagenKJfoto_Artikler

Vandselskaber er hvile-i-sig-selv-selskaber, hvorfor de principielt ikke genererer økonomiske driftsoverskud.

Den skattemæssige værdisætning har betydning for vandselskabets skattefradrag og dermed for omfanget af dets skattebetaling. Skatteansættelse bestemmes ud fra markedsværdien, men da vandselskaber ikke må tjene et overskud, er der reelt ikke et marked.

Der har derfor ikke været handlet vandselskaber, hvorfor markedsværdien er ukendt. Det er ueningheden om måden at værdiansætte vandselskaber på, som domstolene nu har taget stilling til.

Uenighed om værdiansættelsen

Årsagen til, at vand- og spildevandsselskaberne skulle underlægges skattepligt, var ud fra et politisk synspunkt om, at beskatningen var et middel til at sikre, at vand- og spildevandsselskaberne blev effektive. Hensigten var, at for at undgå skattebetalingerne kunne selskaberne sætte taksterne ned og/eller foretage nødvendige investeringer.

I forbindelse med vandselskabernes indtræden i den økonomiske regulering, herunder beregning af selskabernes prislofter, blev der foretaget en værdiansættelse af selskabets aktiver baseret på en standardiseret model udarbejdet af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Mange vand- og spildevandsselskaber valgte naturligt nok at anvende disse værdier ved indtræden i skattepligten, da det var værdier, som var fastsat af en anden offentlig myndighed. Skat ville dog ikke acceptere disse værdier og anlagde en anden betragtning i forhold til værdiansættelsen, som medførte væsentlige lavere skattemæssige indgangsværdier.

273 vandselskaber har klaget over Skats værdiansættelse, og DANVA og Danske Vandværker har sammen kæmpet for sagen på vegne af medlemmerne og i sidste ende vandkunderne siden 2011. Der har kørt to prøvesager (Hvidovre og Hjørring) ved domstolene, og det er dem, der nu er afgjort i Højesteret.

Læs hele artiklen som blev udgivet den 4. december 2018